header-1

"Wie z’n eigen weg gaat kan door niemand worden ingehaald"

header-3

"Nieuwe energiebronnen van wie zijn ze eigenlijk?"

header-2

“Een goede advisering is minstens zo belangrijk als het vastleggen van de afspraken.”

header-4

“Door onze focus op de ondernemer hebben wij op alle gebieden specifieke kennis opgedaan en bedienen we ondernemers in het hele land.”

Familie- en Erfrecht

Familie- en Erfrecht

Pedigree 2

Binnen het familie- en erfrecht lopen emotie, financiën, belastingen en het civiele recht moeiteloos in elkaar over.

De specialisten van Olenz begrijpen dit en helpen u om uw wensen hieromtrent te structureren en daarbij, als dat nodig is, een en ander vast te leggen. Als u behoefte heeft aan specialisten die uw taal spreken, u helpen met uw wensen op voormeld gebied of als u behoefte heeft aan een notaris die beslissingen durft te nemen dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij hebben ruime ervaring en specialistische kennis op het gebied van verschillende samenlevingsvormen, het huwelijk, nalatenschappen, echtscheidingen en alles wat daarmee verbonden is. Zowel de civiele, fiscale, emotionele als praktische aspecten worden in onze werkzaamheden betrokken. Ook hebben wij ruime ervaring in de advisering over en ondersteuning in internationale aspecten van het familie- en erfrecht.

Ons uitgebreide internationale netwerk helpt ons daarbij.

Meer weten over Familie- en Erfrecht?

mr. Koen van den Berg
mr. Koen van den Berg olenz-notarissen
Notaris
mw. mr. Leonie Stokkel
Leonie-Stokkel
Toegevoegd notaris

Themas vakgebied Familie- en Erfrecht

Publicaties Familie- en Erfrecht

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Overlijden langstlevende ouder

Het samengestelde gezin komt steeds vaker voor in Nederland. Een samengesteld gezin is een gezin waarin twee partners een relatie hebben terwijl zij kinderen uit een andere relatie hebben.

Het erfrecht en de gevolgen van een erfenis in het buitenland

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis. De erfgenamen zullen de erfenis moeten afwikkelen en verdelen.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2019

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2019 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2019 is overleden

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Voor de berekening van de hoogte van de erfbelasting moet de eigen woning worden opgenomen tegen de WOZ waarde. Deze waarde ligt nu soms hoger dan de werkelijke waarde.

ANBI

Doet u daaraan, aan periodieke schenkingen? Een periodieke schenking is een schenking waarbij u zich heeft verplicht om een bepaalde periode, in ieder geval ten minste vijf jaar een schenking te doen.

Zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen

Iemand in uw omgeving is overleden en u bent erfgenaam. Welke keuzes heeft u en waar moet u aan denken?

Testament

Hoe uw persoonlijke (en zakelijke) situatie ook is, voor iedereen is er een passend testament. Het opmaken van een testament is namelijk maatwerk.

Schenken

Denkt u eraan om aan uw kinderen vermogen te gaan schenken? Dan is het belangrijk om de spelregels te kennen.

Samenlevingsovereenkomst nog belangrijker

Sinds de invoering van de nieuwe erfbelasting is het voor samenwoners nog belangrijker om een notarieel samenlevingsovereenkomst op te laten maken.

Prethuwelijk is ook echt

Getrouwd worden door Elvis is voor sommigen een droom. Andere huwelijken worden impulsief op het strand van Thailand gesloten. Leuk, maar is dit een echt huwelijk?

Mediation

Ruzie met uw broers en zussen over de verdeling van de erfenis?

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen?

Grenzeloos verliefd

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de juridische spelregels zijn en deze vervolgens goed in kaart te brengen.

Codicil en/of testament

Een testament wordt zorgvuldig door de notaris bewaard. Een codicil mag u ook thuis bewaren. Als het echter kwijt raakt dan wordt uw wens niet meer nageleefd.

De gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen voor de opeisbaarheid van erfrechtelijke vorderingen bij hertrouwen en voor de wilsrechten

Met ingang van 1 januari 2018 is de wettelijke gemeenschap van goederen gewijzigd.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018

De volgende tarieven zijn van toepassing als u in 2018 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2018 is overleden.

Trouwen op of na 1 januari 2018

De ondernemer die trouwt na 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt echter dat alles wat je al hebt voordat je het huwelijk aangaat, van jou blijft en dus niet (meer) in de gemeenschap van goederen valt.

Samenwoners: verblijvingsbeding of testament

Samenwoners die willen regelen dat bij een overlijden van één van hen de andere partner de volledige eigendom van de woning verkrijgt, kunnen hiervoor een verblijvingsbeding opnemen in een samenlevingsovereenkomst en/of een testament maken

De executeur, de ruimschoots toereikend verklaring en de beneficiaire aanvaarding

De kamer voor het notariaat te ’s-Hertogenbosch[1] een notaris de tuchtmaatregel waarschuwing opgelegd omdat zij als executeur optrad zonder op het moment van de beneficiaire aanvaarding een ruimschoots toereikend verklaring te kunnen afleggen

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2017

De tarieven en vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting voor het jaar 2017 zijn bekend gemaakt.

(Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017

Een ieder die tussen de 18 en 40 jaar oud is, kan belastingvrij een schenking tot maximaal € 100.000 ontvangen. Het zijn van een kind van de schenker is dus geen vereiste meer.

Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting

Rechtbank Den Haag heeft zich op 31 juli 2015 uitgesproken over de wijze van verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting.

Wetsvoorstel Bescherming erfgenamen tegen schulden

Vanaf 1 september 2016 wordt minder snel aangenomen dat een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard door zich op een bepaalde manier te gedragen.

Europese Erfrechtverordening

Vanaf 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. De notaris heeft in dit kader een belangrijke functie gekregen. In Nederland is de notaris als enige bevoegd om een internationale verklaring van erfrecht af te geven.

Uitsluitingsclausule en tweetrapsmaking: een goede verhouding?

Vrijwel iedereen die in Nederland een testament maakt, neemt daar een uitsluitingsclausule in op.

De invloed van de kleine keizer op ons Nederlandse erfrecht

De Europese Erfrechtverordening is van toepassing op nalatenschappen van mensen die overlijden op of na 17 augustus 2015. De verordening geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Finaal verrekenbeding alleen bij overlijden meest vermogende echtgenoot

Het opnemen van een finaal verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden dat alleen als het huwelijk wordt ontbonden door het overlijden van de echtgenoot die alsdan het grootste vermogen heeft, er tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de eerstoverleden echtgenoot wordt afgerekend alsof tussen de echtgenoten de wettelijke gemeenschap van goederen heeft bestaan heeft volgens de belastingdienst geen zin.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Superdividend: nog geen duidelijkheid

In het oktobernummer van FBN 2012 )is een bijdrage geplaatst waarin een casus wordt beschreven over de uitkering van een zogenaamd superdividend als bedoeld in artikel 4.12a

Tarieven en vrijstellingen Successiewet 2014

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet voor het jaar 2014 zijn bekend gemaakt.

Olenz Specialisten afdeling Familie- en Erfrecht

mw. mr. Elien Tuinte
Elien Tuinte Olenz Notarissen
Kandidaat notaris
mw. mr. Dilan Serin
mw. mr. Dilan Serin Olenz notarissen
Kandidaat notaris
mw. mr. Anouk Diepeveen
Anouk Diepeveen OlenZ Notarissen
Kandidaat notaris
Hetty van Soest
hetty-olenz-notarissen
Notarieel medewerker
Anouk Kwakernaak
Anouk
Notarieel medewerker
Nadia Hendriks
Nadia
Notarieel medewerker
Fleur van den Broek
Fleur
Notarieel medewerker
Indy Meijer
Indy Meijer Functie_ Notarieel medewerker Familie- en erfrecht
Notarieel medewerker
Angela van Geerenstein
Angela van Geerenstein werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Paralegal

Een vraag over Familie- en Erfrecht?

Stel direct uw vraag.