15 mei , 2019

2 minuten

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?
Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Het samengestelde gezin komt steeds vaker voor in Nederland. Een samengesteld gezin is een gezin waarin twee partners een relatie hebben terwijl zij kinderen uit een andere relatie hebben. Die andere relatie kan zijn geëindigd door echtscheiding maar ook door overlijden. In die laatste situatie speelt er vaak een erfrechtelijke adder onder het gras.

Bij het overlijden van de eerst stervende ouder is het meestal zo geregeld dat de langstlevende ouder de nalatenschap in eigendom krijgt en de kinderen in de erfrechtelijke wachtkamer worden gezet, zij krijgen hun deel pas na het overlijden van de langstlevende ouder. In zo’n geval delen de kinderen bij het eerste overlijden wel al meteen mee in de erfenis, maar ze krijgen daar nog geen beschikking over. Ze krijgen namelijk een niet-opeisbare geldvordering op de langstlevende ouder. Deze vordering kan worden gezien als een soort tegoedbon die kan worden ingeleverd bij het overlijden van de langstlevende ouder. Deze vordering is de adder.

Wat als één van de ouders overlijdt in een samengesteld gezin?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?
Wat als één van de ouders overlijdt in een samengesteld gezin?

Als de langstlevende ouder een nieuwe partner vindt en hiermee gaat samenwonen of trouwen voelt deze langstlevende ouder vaak de wens om die nieuwe partner verzorgd achter te laten als hij of zij komt te overlijden. De gedachte is dan vaak dat de erfenis naar de nieuwe partner gaat en de kinderen moeten wachten tot de nieuwe partner is komen te overlijden.

Verstoorde verstandhouding en conservatoir beslag.

Maar let op, als de langstlevende partner overlijdt komt de erfrechtelijke adder boven het gras. De erfdelen van de kinderen die zij hadden gekregen vanwege het overlijden van hun eerste ouder worden dan namelijk opeisbaar! Dat betekent dat de nieuwe partner van de langstlevende ouder dit erfdeel moet uitbetalen.

Wilt u meer weten over samengesteld gezin en de erfenis en of dit ook speelt in uw situatie en hoe u daarmee om kan gaan? Neem dan contact met ons op met onze specialisten over erfrecht bij een samengesteld gezin.

Overlijden langstlevende ouder

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Overlijden langstlevende ouder?

Stel direct uw vraag.