Het is Woensdag   13:20 Wij zijn geopend!

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?
Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Het samengestelde gezin komt steeds vaker voor in Nederland. Een samengesteld gezin is een gezin waarin twee partners een relatie hebben terwijl zij kinderen uit een andere relatie hebben. Die andere relatie kan zijn geëindigd door echtscheiding maar ook door overlijden. In die laatste situatie speelt er vaak een erfrechtelijke adder onder het gras.

Bij het overlijden van de eerst stervende ouder is het meestal zo geregeld dat de langstlevende ouder de nalatenschap in eigendom krijgt en de kinderen in de erfrechtelijke wachtkamer worden gezet, zij krijgen hun deel pas na het overlijden van de langstlevende ouder. In zo’n geval delen de kinderen bij het eerste overlijden wel al meteen mee in de erfenis, maar ze krijgen daar nog geen beschikking over. Ze krijgen namelijk een niet-opeisbare geldvordering op de langstlevende ouder. Deze vordering kan worden gezien als een soort tegoedbon die kan worden ingeleverd bij het overlijden van de langstlevende ouder. Deze vordering is de adder.

Wat als één van de ouders overlijdt in een samengesteld gezin?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?
Wat als één van de ouders overlijdt in een samengesteld gezin?

Als de langstlevende ouder een nieuwe partner vindt en hiermee gaat samenwonen of trouwen voelt deze langstlevende ouder vaak de wens om die nieuwe partner verzorgd achter te laten als hij of zij komt te overlijden. De gedachte is dan vaak dat de erfenis naar de nieuwe partner gaat en de kinderen moeten wachten tot de nieuwe partner is komen te overlijden.

Verstoorde verstandhouding en conservatoir beslag.

Maar let op, als de langstlevende partner overlijdt komt de erfrechtelijke adder boven het gras. De erfdelen van de kinderen die zij hadden gekregen vanwege het overlijden van hun eerste ouder worden dan namelijk opeisbaar! Dat betekent dat de nieuwe partner van de langstlevende ouder dit erfdeel moet uitbetalen.

Wilt u meer weten over samengesteld gezin en de erfenis en of dit ook speelt in uw situatie en hoe u daarmee om kan gaan? Neem dan contact met ons op met onze specialisten over erfrecht bij een samengesteld gezin.

Overlijden langstlevende ouder

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Een vraag over Overlijden langstlevende ouder?

Stel direct uw vraag.