Collectieve warmtenetten

34_realestate_climate_control

Naast zonnepanelenexploitanten zien wij veel partijen die een ander soort duurzame installatie wensen te exploiteren: duurzame warmtenetten.

Deze netten worden vaak aangelegd in een huizenblok of bij een appartementencomplex. De installatie genereert warmte en levert deze warmte (en soms ook koude) aan de aangesloten woningen. Bij warmtenetten komen veel dezelfde vragen op als bij de exploitatie van zonnepanelen maar heeft u ook te maken met een aantal unieke vraagstukken. Zo heeft u als exploitant een monopolie ten aanzien van de geleverde warmte en bent u hierdoor gebonden aan bijzondere wetgeving zoals de warmtewet.

Warmtewet

Het grote verschil tussen een warmtenet en een zonnepaneleninstallatie is dat u de door u opgewekte warmte in de meeste gevallen alleen kunt leveren aan de gebruikers van het gebouw waarin de installatie zich bevindt. Elektriciteit kan vrijwel altijd worden geleverd aan het openbare net, warmte kan daarentegen niet vrij worden getransporteerd en verhandeld. Aan de andere kant kunnen de gebruikers van het gebouw vaak ook enkel warmte van u afnemen. Dit brengt vragen met zich mee:

Hoe stel ik de prijs van de geleverde warmte vast? Welke rechten hebben mijn afnemers in het geval van storingen in het warmtesyteem? Wie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke geleverde temperatuur wanneer de radiator niet goed wordt onderhouden?

Om afnemers van duurzame warmte te beschermen tegen de monopolie positie van de warmte-exploitant is de warmtewet in het leven geroepen die de levering van duurzame warmte aan particulieren reguleert. In de warmtewet staan onder andere de vereisten opgenomen waaraan de warmtelevering moet voldoen en staan tevens de maximumtarieven welke u voor de warmtelevering in rekening mag brengen.

Wij helpen u graag bij het opstellen van overeenkomsten waarbij deze punten in acht worden genomen.

Meer weten over Collectieve warmtenetten?

mw. mr. Moniek Wever
mw. mr. Moniek Wever werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Toegevoegd notaris
mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Arnaud Wilod Versprille
Notaris

Meer over Collectieve warmtenetten

Een vraag over Collectieve warmtenetten?

Stel direct uw vraag.