Afwikkeling van een buitenlandse nalatenschap met bezit in Nederland

Hoe zit het met het Nederlandse Erfrecht en bezittingen in het buitenland

Het komt tegenwoordig vaak voor dat men in verschillende landen bezittingen heeft. Iemand woont bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika en heeft een woning of een bankrekening in Nederland. Of iemand woonde in Nederland en had in het buitenland, zoals Engeland of Zuid-Afrika, bezittingen.

De notaris is de partij voor erfrecht met bezittingen in Nederland

Als zo iemand komt te overlijden zal diens nalatenschap moeten worden afgewikkeld. Er zijn dan meerdere jurisdicties betrokken bij de afwikkeling van die nalatenschap en er dient dan vaak (al dan niet vanuit praktisch oogpunt) overeenkomstig de voorschriften van ieder van die jurisdicties te worden afgewikkeld. De persoon die is aangewezen als verantwoordelijke voor de afwikkeling (zoals een executeur, vereffenaar of erfgenaam) zal zich in die verschillende jurisdicties moeten kunnen identificeren als persoon die bevoegd is om de nalatenschap te mogen afwikkelen. In Nederland is de notaris de partij die een document kan opmaken waarmee die identificatie kan plaatsvinden. Wij noemen dat een verklaring van erfrecht of verklaring van executele.

De Nederlandse basis is dat er één recht van toepassing is op een nalatenschap

In zo’n verklaring van erfrecht of verklaring van executele laat de notaris zien welk onderzoek hij heeft gedaan ter onderbouwing van de conclusie dat de betreffende persoon die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap ook bevoegd is om daarover te beschikken. Dat onderzoek is vanuit Nederlands perspectief vaak jurisdictie overstijgend. Het uitgangspunt in Nederland is namelijk dat er slechts één recht op een nalatenschap van toepassing kan zijn, ook als er bezittingen in meerdere jurisdicties zijn. Dit uitgangspunt geldt vaak niet in Anglo-Saksische rechtssystemen zoals in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika, Australië etc.

Olenz notarissen en internationaal erfrecht

Wij hebben ruime ervaring met nalatenschappen waarbij de overledene buiten Nederland woonachtig was en in Nederland nog een of meer bezittingen had of nalatenschappen waarbij een in Nederland woonachtige overledene vermogen in het buitenland had. Wij kunnen de persoon die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap ondersteunen bij de afwikkeling van een dergelijke nalatenschap en voorzien van een document waarmee deze persoon de afwikkeling van de betreffende nalatenschap in Nederland op kan pakken.

Contact opnemen betreffende afwikkeling nalatenschap

Neem contact met ons op indien u behoefte heeft aan juridische ondersteuning in dergelijke nalatenschappen.

Meer weten over Internationaal erfrecht ?

mw. mr. Leonie Stokkel
mw. mr. Leonie Stokkel
Toegevoegd notaris
mr. Koen van den Berg
mr. Koen van den Berg
Notaris

Meer over Internationaal erfrecht 

Een vraag over Internationaal erfrecht ?

Stel direct uw vraag.