header-1

“Een levens- testament regelt wie voor jouw vermogen moet zorgen als je dat niet meer kunt terwijl je nog leeft.”

header-3

"Wie beslist er over mijn bedrijf als ik dat zelf niet meer kan?"

header-2

Begin 3 tot 5 jaar van tevoren met nadenken over bedrijfsopvolging

header-4

Als notaris hebben we een belangrijke vertrouwenspositie

Internationaal erfrecht 

Afwikkeling van een buitenlandse nalatenschap met bezit in Nederland

Hoe zit het met het Nederlandse Erfrecht en bezittingen in het buitenland

Het komt tegenwoordig vaak voor dat men in verschillende landen bezittingen heeft. Iemand woont bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika en heeft een woning of een bankrekening in Nederland. Of iemand woonde in Nederland en had in het buitenland, zoals Engeland of Zuid-Afrika, bezittingen.

De notaris is de partij voor erfrecht met bezittingen in Nederland

Als zo iemand komt te overlijden zal diens nalatenschap moeten worden afgewikkeld. Er zijn dan meerdere jurisdicties betrokken bij de afwikkeling van die nalatenschap en er dient dan vaak (al dan niet vanuit praktisch oogpunt) overeenkomstig de voorschriften van ieder van die jurisdicties te worden afgewikkeld. De persoon die is aangewezen als verantwoordelijke voor de afwikkeling (zoals een executeur, vereffenaar of erfgenaam) zal zich in die verschillende jurisdicties moeten kunnen identificeren als persoon die bevoegd is om de nalatenschap te mogen afwikkelen. In Nederland is de notaris de partij die een document kan opmaken waarmee die identificatie kan plaatsvinden. Wij noemen dat een verklaring van erfrecht of verklaring van executele.

De Nederlandse basis is dat er één recht van toepassing is op een nalatenschap

In zo’n verklaring van erfrecht of verklaring van executele laat de notaris zien welk onderzoek hij heeft gedaan ter onderbouwing van de conclusie dat de betreffende persoon die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap ook bevoegd is om daarover te beschikken. Dat onderzoek is vanuit Nederlands perspectief vaak jurisdictie overstijgend. Het uitgangspunt in Nederland is namelijk dat er slechts één recht op een nalatenschap van toepassing kan zijn, ook als er bezittingen in meerdere jurisdicties zijn. Dit uitgangspunt geldt vaak niet in Anglo-Saksische rechtssystemen zoals in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika, Australië etc.

Olenz notarissen en internationaal erfrecht

Wij hebben ruime ervaring met nalatenschappen waarbij de overledene buiten Nederland woonachtig was en in Nederland nog een of meer bezittingen had of nalatenschappen waarbij een in Nederland woonachtige overledene vermogen in het buitenland had. Wij kunnen de persoon die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap ondersteunen bij de afwikkeling van een dergelijke nalatenschap en voorzien van een document waarmee deze persoon de afwikkeling van de betreffende nalatenschap in Nederland op kan pakken.

Contact opnemen betreffende afwikkeling nalatenschap

Neem contact met ons op indien u behoefte heeft aan juridische ondersteuning in dergelijke nalatenschappen.

Meer weten over Internationaal erfrecht ?

mw. mr. Leonie Stokkel
Leonie-Stokkel
Toegevoegd notaris
mr. Koen van den Berg
mr. Koen van den Berg olenz-notarissen
Notaris

Meer over Internationaal erfrecht 

Het erfrecht en de gevolgen van een erfenis in het buitenland

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis. De erfgenamen zullen de erfenis moeten afwikkelen en verdelen.

Grenzeloos verliefd

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de juridische spelregels zijn en deze vervolgens goed in kaart te brengen.

Europese Erfrechtverordening

Vanaf 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. De notaris heeft in dit kader een belangrijke functie gekregen. In Nederland is de notaris als enige bevoegd om een internationale verklaring van erfrecht af te geven.

De invloed van de kleine keizer op ons Nederlandse erfrecht

De Europese Erfrechtverordening is van toepassing op nalatenschappen van mensen die overlijden op of na 17 augustus 2015. De verordening geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Themas vakgebied Internationaal erfrecht 

mw. mr. Elien Tuinte
Elien Tuinte Olenz Notarissen
Kandidaat notaris
mw. mr. Dilan Serin
mw. mr. Dilan Serin Olenz notarissen
Kandidaat notaris
mw. mr. Anouk Diepeveen
Anouk Diepeveen OlenZ Notarissen
Kandidaat notaris
Hetty van Soest
hetty-olenz-notarissen
Notarieel medewerker
Anouk Kwakernaak
Anouk
Notarieel medewerker
Nadia Hendriks
Nadia
Notarieel medewerker
Fleur van den Broek
Fleur
Notarieel medewerker
Indy Meijer
Indy Meijer Functie_ Notarieel medewerker Familie- en erfrecht
Notarieel medewerker
Angela van Geerenstein
Angela van Geerenstein werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Paralegal

Een vraag over Internationaal erfrecht ?

Stel direct uw vraag.