Zon in Veld

noun_solar_farm

Wij zien ze steeds vaker: weilanden vol met zonnepanelen.

Een ondernemer plaats zonnepanelen op een stuk grond en levert de geproduceerde elektriciteit aan het openbare net. Indien de grondeigenaar niet van de ondernemer zelf is zullen hierover wel goede afspraken worden gemaakt met de grondeigenaar.

Wie is bijvoorbeeld gerechtigd tot de zonnepanelen? Kan de ondernemer zomaar onderhoud verrichten aan de zonnepanelen of moet de grondeigenaar hier eerst zijn toestemming voor geven? En wat gebeurt en met de zonnepanelen als de overeenkomst tussen onderneming en grondeigenaar wordt beëindigd?

Meer weten over Zon in Veld?

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Arnaud Wilod Versprille
Notaris

Een vraag over Zon in Veld?

Stel direct uw vraag.