olenz 061 (1)

“Door onze focus op de ondernemer hebben wij op alle gebieden specifieke kennis opgedaan en bedienen we ondernemers in het hele land.”

olenz 061 (2)

Liever uitblinken als familiebedrijf dan uitvechten als familievete

olenz 061 (3)

Begin 3 tot 5 jaar van tevoren met nadenken over bedrijfsopvolging

office olenz notarissen netherlands

Zon op dak

Veel ondernemingen willen graag verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen op het dak van hun bedrijfsgebouw(en) groot én klein.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Olenz Notarissen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Was dat altijd al zo?

Een beursvennootschap is een Nederlandse uitvinding. De eerste multinational ter wereld was de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), opgericht in 1602. Deze vennootschap voer naar Indonesië, kocht daar specerijen en vervoerde deze naar Europa. Dat kostte veel geld dat van investeerders werd gekregen als winstdelende geldleningen, aandelen of actiën genoemd, die op de beurs werden verhandeld. De VOC is het voorbeeld voor alle vennootschappen in de wereld.

De overheid besliste over de oprichting van een vennootschap. Later werd de notaris aangewezen om vennootschappen op te richten. Dat was eenvoudiger en toch is duidelijk of een vennootschap wel bestaat. Het bleef echter een rommeltje in het ondernemingsrecht omdat aandelen zomaar konden worden overgedragen.

Er werd vaak geprocedeerd over wie eigenlijk aandeelhouder was en kopers konden makkelijk worden opgelicht. In 1993 werd voor een aandelenoverdracht een akte van de notaris verplicht waardoor deze problemen werden opgelost. De notaris biedt zekerheid voor aandeelhouders, belastingdienst en overheid.

Zijn hiermee dan alle zaken bij een aandelen- overdracht goed geregeld?

Nog niet helemaal. Op dit moment ben ik in een werkgroep met de overheid bezig om een centraal aandeelhoudersregister op te zetten. Als dat wordt ingevoerd zal overdracht van aandelen net zo goed geregeld zijn als onroerend goed.

Zijn dat de werkzaamheden van de sectie ondernemingsrecht?

Wij doen veel meer dan oprichtingen en aandelenoverdrachten. Op de sectie ondernemingsrecht bij Olenz werken twee notarissen, vier kandidaat- notarissen, een paralegal en secretaresses.

(Red.: Inmiddels 5 kandidaat-notarissen.) Wij zijn met name bezig met het adviseren van ondernemers op juridisch en fiscaal gebied. Wij onderhandelen bij bedrijfsovernames en stellen overnamecontracten op, begeleiden ondernemers met de overdracht van de onderneming aan hun kinderen, adviseren bij het opzetten van nationale en internationale vennootschapsstructuren en leggen samenwerkingsverbanden vast.

Hoewel Olenz ook voor buitenlandse bedrijven en beursvennootschappen werkt begeleiden wij met name Directeur Groot Aandeelhouders bij alle vraagstukken die zij tegenkomen, zowel ondernemingsrechtelijk als bij privé vragen over erfenissen, huwelijken en echtscheidingen. Daar komt ook de nodige fiscale kennis bij kijken. Bij de ondernemer hangt alles met elkaar samen.

Door onze focus op de ondernemer hebben wij op alle gebieden specifieke kennis opgedaan en bedienen we ondernemers in het hele land.