olenz 061 (1)

Liever uitblinken als familiebedrijf dan uitvechten als familievete

olenz 061 (2)

“Als je zonder al te veel ruzie uit elkaar wil gaan, kan de notaris precies vertellen wat er eerder is afgesproken.”

olenz 061 (3)

Hoe zit het met het Nederlandse Erfrecht en bezittingen in het buitenland?

office olenz notarissen netherlands

“Waar behoefte is aan zekerheid, juridische kennis en onpartijdigheid komt de notaris in beeld.”

Erfpacht

Olenz Notarissen is bezig met onroerendgoed, personen- en familierecht en ondernemingsrecht. Is dit altijd zo geweest?

“Als je 333 jaar bestaat ben je met je tijd meegegaan. Als je niet mee verandert met de maatschappij word je overbodig. Dat is ook bij Olenz goed te zien. In de 17de eeuw werden Turfcontracten door de notaris opgesteld. Ook was de notaris actief bij veilingen zodat er niet gesjoemeld werd. Vroeger werden hele inboedels, de opbrengst van de oogst en hout ter plekke geveild. Tegenwoordig hebben we online veilingen en veilinghallen. In de 19de en 20ste eeuw werd veel met cheques en waardepapieren betaald. De notaris werd ingeschakeld als iemand het niet eens was met de incassering daarvan. Tegenwoordig gaat betaling allemaal centraal en via internet. De notaris is daar dus niet meer mee bezig.”

Dus alles is anders geworden?

“Nee hoor, de notaris is nog steeds betrokken bij onroerend goed en erfenissen. Ook is de basisfunctie van de notaris niet veranderd. Waar behoefte is aan zekerheid, juridische kennis en onpartijdigheid komt de notaris in beeld. Zo is het tot nu toe altijd gegaan. Er zijn dus in de loop der jaren werkzaamheden weggevallen, maar daar zijn weer andere voor teruggekomen.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Bijvoorbeeld duurzaamheid, echtscheiding en het voorkomen van financieel misbruik van ouderen. Een ander mooi voorbeeld is de erfpachtopinie. Erfpacht is een bijzondere constructie en bestaat al sinds de middeleeuwen. In veel gevallen is een erfpachtcontract prima. Je kunt het ook als wurgcontract opstellen en dat gebeurde sinds 2000 steeds vaker. Die erfpachtcontracten zijn moeilijk te lezen en daardoor zijn er mensen gedupeerd. Inmiddels is er een model notariële erfpachtopinie opgesteld. De notaris beoordeelt een erfpachtcontract onpartijdig en deskundig en geeft aan of er gevaarlijke bepalingen in staan. Dat helpt consumenten, banken en financieel adviseurs.“

Geven jullie ook erfpachtopinies af?

“De specialisten van Olenz Notarissen hebben veel kennis op het gebied van erfpacht en zijn landelijk betrokken bij grote en kleine erfpachtprojecten. Wij zijn ook nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van de notariële erfpachtopinie en geven die ook af. Nog steeds worden wij door vele partijen, waaronder de overheid, geraadpleegd als het om erfpacht gaat. Daardoor weten wij precies wat er met erfpacht aan de hand is.”