Nieuwbouwprojecten in zijn algemeenheid

Bent u projectontwikkelaar en voornemens om een nieuwbouwproject te (laten) ontwikkelen?

Dan bent u bij Olenz Notarissen aan het juiste adres! Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van projectontwikkelaars bij nieuwbouwprojecten en kunnen met u meedenken op alle gebieden die van toepassing kunnen zijn op uw project.

Bij het (laten) ontwikkelen van een nieuwbouwproject kunnen vele aspecten aan de orde komen. Heeft u onder andere nagedacht over:

  • Het fiscaal meest gunstige regime?
  • De erfdienstbaarheden die op het project van toepassing kunnen zijn om ervoor te zorgen dat de toekomstige gewenste situatie juridisch ook toegestaan is?
  • Op welke wijze de perceelsvorming bij het Kadaster (inmeting) het meest efficiënt en het voordeligst tot stand komt?
  • Dient er een loting georganiseerd te worden in verband met het verwachte aantal inschrijvingen?
  • Welke zakelijke rechten ten behoeve van nutspartijen er gevestigd moeten worden?
  • Of en zo ja, welke duurzame voorzieningen in het project gerealiseerd gaan worden?

Met een antwoord op deze vragen kunnen de medewerkers van Olenz Notarissen met u meedenken en u begeleiden zodat uw project wordt gerealiseerd zoals u wenst!

Meer weten over Nieuwbouwprojecten in zijn algemeenheid?

mr. Jan-Willem Hermans
mr. Jan-Willem Hermans werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Notaris

Een vraag over Nieuwbouwprojecten in zijn algemeenheid?

Stel direct uw vraag.