olenz 061 (1)

"Wie beslist er over mijn bedrijf als ik dat zelf niet meer kan?"

olenz 061 (2)

“Een goede advisering is minstens zo belangrijk als het vastleggen van de afspraken.”

olenz 061 (3)

Als notaris hebben we een belangrijke vertrouwenspositie

office olenz notarissen netherlands

"Wie beslist er over mijn bedrijf als ik dat zelf niet meer kan?"

Klachten en geschillenregeling notariaat
Kantoor Olenz Notarissen

Klachten- en geschillenregeling notariaat

De Geschillenregeling Notariaat is van toepassing op de dienstverlening van Olenz notarissen.

Voor de werking van het reglement van de genoemde Geschillenregeling wordt verwezen naar www.degeschillencommissie.nl.

In geval van een geschil tussen Olenz en cliënt zijn zowel Olenz als cliënt bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat, die alsdan overeenkomstig haar reglement het geschil zal beslechten met uitsluiting van de gewone rechter.

In het geval van een klacht zal Olenz op het eerste schriftelijke verzoek van cliënt aan cliënt een afschrift zenden van het binnen Olenz geldende klachtenreglement . Voor het inzien van de klachtenregeling klik hier.