Kantoor Olenz Notarissen

Klachten- en geschillenregeling notariaat

De Geschillenregeling Notariaat is van toepassing op de dienstverlening van Olenz notarissen.

Voor de werking van het reglement van de genoemde Geschillenregeling wordt verwezen naar www.degeschillencommissie.nl.

In geval van een geschil tussen Olenz en cliënt zijn zowel Olenz als cliënt bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat, die alsdan overeenkomstig haar reglement het geschil zal beslechten met uitsluiting van de gewone rechter.

In het geval van een klacht zal Olenz op het eerste schriftelijke verzoek van cliënt aan cliënt een afschrift zenden van het binnen Olenz geldende klachtenreglement . Voor het inzien van de klachtenregeling klik hier.