olenz 061 (1)

Begin 3 tot 5 jaar van tevoren met nadenken over bedrijfsopvolging

olenz 061 (2)

Liever uitblinken als familiebedrijf dan uitvechten als familievete

olenz 061 (3)

“Een goede advisering is minstens zo belangrijk als het vastleggen van de afspraken.”

office olenz notarissen netherlands

Begin 3 tot 5 jaar van tevoren met nadenken over bedrijfsopvolging

Verleden, heden, toekomst

Verleden, heden, toekomst

In februari 1681 werd de eerste akte bij Olenz getekend.

In het 333-jarige jubileumjaar is er verteld over het heden en verleden van de notaris in Veenendaal. Het jaar is nu bijna voorbij. Heb je ook enig idee hoe de toekomst eruit ziet?

De toekomst voorspellen kan ik niet, maar er zijn wel trends zichtbaar. In 1681 schreef de notaris onpartijdig afspraken op en had een vertrouwensfunctie. De maatschappij werd steeds ingewikkelder en er was meer juridische kennis nodig om de contracten goed op te schrijven. Zo werd de notaris steeds meer een onpartijdig juridische dienstverlener.

Napoleon besloot meer gegevens van mensen te registreren. De notaris was als onpartijdig openbaar ambtenaar uitstekend geschikt om een aantal van deze registraties te doen. Met al die registers kon de notaris steeds beter garanderen dat wat in de akte staat ook echt klopt. Wij noemen dat rechtszekerheid.

Met wie je zaken doet is – ook op internet – belangrijk. Notarissen gingen al snel gegevens via internet registreren en opvragen met speciale digitale handtekeningen. Het wordt ook voor de consument steeds belangrijker om te weten wie aan de andere kant van het internet zit. Doordat wij hier al veel ervaring mee hebben kunnen wij daar bij helpen met digitale identificatie.

Verder zal de notaris bezig blijven met het goed vastleggen van afspraken en het registreren daarvan. Bij belangrijke zaken wil je zeker weten dat het goed gaat, zoals de aankoop van een huis,het opstellen van een testament of de overdracht van aandelen. Daar komen ook nieuwe functies bij, zoals de eigendomsregistratie van zonnepanelen, groen-gasinstallaties of WKO installaties (Warmte Koude Opslag). Dit doen wij bij Olenz in de afdeling duurzaam.

Tot slot blijft de notaris onpartijdig adviseur. Wij adviseren hoe problemen te voorkomen. We kunnen ook als onpartijdig adviseur bemiddelen bij het oplossen van geschillen, zoals bij echtscheidingen, zakelijke conflicten of nalaten- schappen. Dit voorkomt langdurige en kostbare rechtszaken met een onzekere uitkomst.

De maatschappij blijft veranderen en de notaris moet mee veranderen. Daar heb je als kantoor wel slagkracht voor nodig. Met een plek in de top 25 van Nederlands grootste notariskantoren en de ambitie om te blijven groeien is Olenz daar helemaal klaar voor. Wij zien de komende 333 jaar dan ook met vertrouwen tegemoet!