Laatste nieuws over Duurzaam, Onroerend goed, Ondernemingsrecht, Familie en Erfrecht.

november 19, 2018

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2019 een schenking ontvangt of

november 2, 2018

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in

november 2, 2018

Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder

november 2, 2018

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt

november 2, 2018

– uiterlijk twee weken voor de veiling een onderhands bod uitbrengen; – bieden op de openbare veiling. Als koper heeft

november 2, 2018

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk

november 2, 2018

In deze periode kan er het een en ander voorvallen waardoor een soepele overdracht bij de notaris verstoord kan worden.

november 2, 2018

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen

november 2, 2018

Ruzie met uw broers en zussen over de verdeling van de erfenis? Bijna iedereen komt in zijn of haar leven

november 2, 2018

Op dit moment wordt erfpacht gebruikt als een alternatieve financieringsvorm. Duokoop, Koopgarant en Verkoop onder voorwaarden zijn hier voorbeelden van.

november 2, 2018

Echt huwelijk In de Wet Conflictenrecht is opgenomen dat zodra een ceremonie in het land van sluiting voldoet als een

november 2, 2018

Voor de erfbelasting (de nieuwe naam voor successierechten) is het begrip “partner” veranderd. Ben je partner voor de erfbelasting, dan

november 2, 2018

Er zijn 2 manieren om geld aan uw kinderen te schenken. U geeft het bedrag in contanten. Door een envelop

november 2, 2018

Testamentcheck Heeft u al een testament? Als u een afspraak met ons maakt bekijken wij in een half uur gratis

Alles over Duurzaam investeren

november 2, 2018

De warmtewet De Warmtewet is onder meer van belang indien een afnemer warmte afneemt van een warmtenet (stadsverwarming of blokverwarming

november 2, 2018

Een erfgenaam kan kiezen uit drie opties: 1. Zuiver aanvaarden Aanvaardt u zuiver dan aanvaardt u de erfenis ‘met alles

oktober 24, 2018

Notaris coöperatie Insurplus biedt collectief vereiste dekking voor grote  opdrachten van bedrijven en non-profit organisaties. De financiële belangen en de

oktober 24, 2018

Dit geldt ook als er op een bestaand gebouw iets geïnstalleerd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan zonnepanelen, een zendmast

oktober 24, 2018

Als u specifieke goederen aan iemand wilt nalaten, kunt u dit regelen met een legaat. U bepaalt dan bijvoorbeeld dat

oktober 19, 2018

Of heeft u juist één BV met meerdere activiteiten die u wilt opdelen in twee verschillende BV’s? Dit kan door

oktober 19, 2018

Deze spelregels staan in de statuten van de BV. Kent een BV meer dan één aandeelhouder, dan zijn deze spelregels

oktober 17, 2018

Misschien dat u al plannen heeft voor de aanpak van de tuin. U weet vast dat in het Burgerlijk Wetboek

oktober 3, 2018

De toepassing van blockchain zal het notariaat niet vervangen, maar zal wel zorgen voor een verandering van de rol van

Alles over Duurzaam investeren

september 16, 2018

Olenz is namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie betrokken geweest bij de totstandkoming van de modelakte voor het vestigen van opstalrechten

augustus 28, 2018

Klik hier om het artikel van mr. Arnaud Wilod Versprille te lezen wat in het WPNR van 25 augustus 2018 (nr.

januari 1, 2018

De volgende tarieven zijn van toepassing als u in 2018 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van

oktober 25, 2017

Ga je trouwen? Gefeliciteerd! Het is heel bijzonder om elkaar het ja-woord te geven. Je weet natuurlijk heel goed tegen

oktober 25, 2017

In de blog over huwelijksvermogensrecht wordt uitgelegd welke gevolgen het geven van het ja-woord op of na 1 januari 2018

juli 6, 2017

Klik hier om het geplubiceerde artikel van mr. Leonie Stokkel in Estate Planner Digitaal te lezen.

februari 27, 2017

Op 18 april 2016 heeft de kamer voor het notariaat te ’s-Hertogenbosch[1] een notaris de tuchtmaatregel waarschuwing opgelegd omdat zij

januari 1, 2017

Tarieven Partners en kinderen betalen over de eerste € 122.269 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.

oktober 25, 2016

Op 15 oktober 1991 begon Arnaud Wilod Versprille als pas afgestudeerd kandidaat-notaris zijn werkzame leven bij Olenz notarissen (destijds Oude

Alles over Duurzaam investeren

augustus 30, 2016

Coöperatie De coöperatie is een bij notariële akte opgerichte vereniging die ten doel heeft in de materiele behoeften van haar

augustus 23, 2016

Klik hier om deze blog te lezen.

juli 19, 2016

Klik hier om het artikel te lezen.

juli 5, 2016

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden van de overledene Vanaf 1 september 2016 wordt minder snel aangenomen dat een erfgenaam de

juni 13, 2016

FBN 2016(4) 19 De DGA sociaal verzekerd? Per 1 januari 2016 is een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (hierna: de Regeling)

december 17, 2015

Rechtbank Oost Brabant 17-12-2015 ECLI:NL:RBOB:2014:8100 Casus Vast staat dat bestuurder X van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ) zijn taak onbehoorlijk

december 1, 2015

JBN 2015(11) 53 Stemrecht en vergaderrecht op aandelen na het ontstaan van een aanbiedingsplicht Recentelijk is er een belangrijke uitspraak

oktober 8, 2015

Op 7 oktober 2015 is Leonie Stokkel beëdigd als toevoegd notaris bij Olenz notarissen. Hiermee komt het aantal notarissen bij

Alles over Duurzaam investeren

oktober 6, 2015

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is onder meer van belang indien een afnemer warmte

augustus 17, 2015

Het idee achter de Europese Erfrechtverordening is het eenvoudiger maken van de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen. De verordening

juni 23, 2015

Klik hier om het artikel te lezen.

april 28, 2015

WPNR 2004(6578) Uit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau Uit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau Reactie op

maart 17, 2015

Klik hier voor de mededeling in het blad “Mr.” van maart 2015.

maart 17, 2015

klik hier voor het artikel in “de Rijnpost” van woensdag 25 februari 2015.

maart 6, 2015

Hoge Raad 6 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:522 en ECLI:NL:PHR:2014:2352 Casus De Zuid-Hollandse Gascentrale Beheer B.V. (ZHG Beheer) is enig aandeelhouder van

februari 24, 2015

De notaris beheert veel geld op zijn rekeningen. Dit geld is niet van hemzelf, maar van zijn cliënten. De rekeningen

februari 24, 2015

ONDERNEMINGSRECHT Mr. I.M. Cox, Olenz Notarissen, Veenendaal en mr. dr. S. Parijs, Drijber en Partners, Velp (Gld.) Inleiding De executoriale

februari 24, 2015

Gepubliceerd in “Maison en France”, winter 2014-2015 Napoleon en de Code Civil Liberté, egalité et fraternité. Deze maatschappelijke principes van

februari 11, 2015

Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 februari 2015 ECLI:NL:RBZWB:2015:800 Casus: Gedaagde sub 2 is bestuurder van Invent Business Software. Invent Business Software

januari 30, 2015

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:816 Casus North Financial Overseas Corporation (NFOC) heeft USD 120 miljoen uitgeleend aan Trellas, een

januari 27, 2015

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:228 Rechtsvraag: Kan een besluit van een vereniging tot opzegging van het lidmaatschap kwalificeren als

januari 27, 2015

Uitspraak Hof Amsterdam 27 januari 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:127 Casus: De Peyler Projectontwikkeling en Zeemand Vastgoed BV (oud) zijn projectontwikkelaars. Het Ontwikkelingsbedrijf

januari 20, 2015

Publicatie in FBN (Fiscale Berichten voor het Notariaat), september 2014 Artikel 10 Successiewet en afstand vruchtgebruik Tussen 1 januari 2010

januari 20, 2015

Publicatie in FBN (Fiscale Berichten voor het Notariaat), juli/augustus 2013 Inleiding In dit artikel wordt de mogelijkheid besproken om in

januari 19, 2015

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015 Tarieven Partners en kinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van

januari 19, 2015

Op 18 maart 1681 werd de allereerste akte van ons kantoor op zegel gezet. Dit jaar bestaan wij dus 333

januari 19, 2015

Alle notarissen en kandidaat-notarissen zijn lid van de KNB. Vroeger stond deze afkorting voor Koninklijke Notariële Broederschap. Het zal geen

januari 5, 2015

JBN 2000(6) 51 Tussen wal en schip Samenvatting Indien een gemeente niet binnen de voorgeschreven acht weken schriftelijk reageert op

januari 5, 2015

JBN 2007(12) 62 Samenvatting Een van de belangrijkste nieuwe elementen in het wetsvoorstel titel 7.13 BW omtrent de personenvennootschap is

januari 5, 2015

JBN 2008(10) 55 Het opleggen van verbintenissen aan aandeelhouders bij de Flex-BV Samenvatting Het huidige karakter van ons B.V. recht

januari 5, 2015

JBN 2013(11) 60 Flex-BV wetgeving leidt tot nieuwe regels bij statutenwijziging Samenvatting Statuten van besloten vennootschappen kunnen gewijzigd worden. Met

januari 5, 2015

FBN 2012(10) 57 De uitkering van superdividend bij vererving van aandelen behorende tot een huwelijksgoederengemeenschap Samenvatting In deze bijdrage bespreken

januari 5, 2015

FBN 2014(5) 26 Superdividend: nog geen duidelijkheid Samenvatting In het oktobernummer van FBN 2012 (nr. 57 ) is een bijdrage

Alles over Duurzaam investeren

januari 1, 2015

Energielabel voor woningen Woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari en februari 2015 een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Het

december 19, 2014

Uitspraak Hoge Raad 19 december 2014 Casus: In 2008 is 1% van de aandelen in Rodenstaal Balkan (een vennootschap naar

december 11, 2014

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5207 Casus: Food & Beverage Holding BV (F&B) en LHO Beheer BV (LHO) houden tezamen

december 2, 2014

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 december 2014 Casus: Holding B.V. is op 17 juni 2008 failliet verklaard. Appellant is enig aandeelhouder en

november 26, 2014

Rechtbank Midden-Nederland 26 november 2014. Casus: In casu is er sprake van een stichting die op 25 februari 1946 is

november 20, 2014

Klik hier voor de Olenz courant van 21 mei 2014.

november 12, 2014

Rechtbank Limburg 12-11-2014 ECLI:NL:RBLIM:2014:9792 Casus Stichting Gehandicaptenzorg (hierna: SGL) kent een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht

november 5, 2014

Rechtbank Zeeland – West-Brabant 5 november 2014 ECLI:NL:RBZWB:2014:9203 Casus Q1 en Q2 (hierna: de curatoren) zijn curatoren in de faillissementen

oktober 10, 2014

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet voor het jaar 2014 zijn bekend gemaakt. Tarieven Partners en kinderen betalen over

september 29, 2014

Op 1 oktober 2012 is de zogenoemde wet op de Flexibele BV in werking getreden. In deze wetgeving, die voor

september 3, 2014

Rechtbank Noord-Holland, 3 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9377 Casus Het concern bestaat uit een aantal vennootschappen en een stichting administratiekantoor (Stak). Op

april 3, 2014

Rechtbank Noord-Holland, 3 april 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:10523 Rechtsvraag: Is bestuurder van de vennootschap aansprakelijk indien er sprake is van een turbo-liquidatie

augustus 22, 2013

Je zou er verlegen van worden… Olenz heeft een vracht aan complimenten mogen incasseren na aanleiding van een collegiale toetsing van De KNB,

januari 1, 2010

Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de schenk- of erfbelasting geen belemmering mag vormen voor reële bedrijfsoverdrachten. Er is