Laatste nieuws over Duurzaam, Onroerend goed, Ondernemingsrecht, Familie en Erfrecht.

december 21, 2020

De overheid heeft aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2021 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van

Lees verder ….

november 10, 2020

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021. De verwachte inwerkingtredingsdatum is

Lees verder ….

juni 15, 2020

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze

Lees verder ….

maart 18, 2020

OLENZ Notarissen volgt de richtlijnen van het RIVM en de regering. Dat betekent dat alle afspraken voor het tekenen van akten vooralsnog doorgaan. Wel proberen

Lees verder ….

februari 18, 2020

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit

Lees verder ….

december 23, 2019

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt

Lees verder ….

oktober 30, 2019

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 33987 zijn een aantal kamervragen gesteld over het eigenwoningverleden voor de inkomstenbelasting van partners die samen een woning kopen. De staatssecretaris

Lees verder ….

oktober 24, 2019

Indien partners3 samen een woning in eigendom verkrijgen en één van de partners al een eigenwoningverleden heeft, is mogelijk sprake van nadelige fiscale gevolgen doordat

Lees verder ….
Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

mei 15, 2019

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ? Het samengestelde gezin komt steeds vaker voor in Nederland. Een samengesteld gezin

Lees verder ….

april 29, 2019

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis. De erfgenamen zullen de erfenis moeten afwikkelen en verdelen.   Om te zorgen dat je

Lees verder ….
Modelakte opstalrecht zonnepanelen

februari 26, 2019

De ontwikkelingen in de duurzaamheid sector volgen elkaar in snel tempo op.  Een gedegen projectvoorbereiding is de basis voor een geslaagd zonne-energie project. Maar een

Lees verder ….

februari 25, 2019

Per 13 februari 2019 is mr. Koen van den Berg beëdigd als toegevoegd notaris bij Olenz notarissen te Veenendaal.  Als specialist in het (internationale) familie-

Lees verder ….

november 19, 2018

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2019 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt

Lees verder ….

november 2, 2018

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in de inkomstenbelasting aftrekken. Wanneer is

Lees verder ….

november 2, 2018

Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat deze

Lees verder ….

november 2, 2018

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt te hoog is vastgesteld, kunt

Lees verder ….

november 2, 2018

– uiterlijk twee weken voor de veiling een onderhands bod uitbrengen; – bieden op de openbare veiling. Als koper heeft u drie dagen bedenktijd, waardoor

Lees verder ….

november 2, 2018

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de

Lees verder ….

november 2, 2018

In deze periode kan er het een en ander voorvallen waardoor een soepele overdracht bij de notaris verstoord kan worden. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn

Lees verder ….

november 2, 2018

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Misschien heeft u

Lees verder ….

november 2, 2018

Ruzie met uw broers en zussen over de verdeling van de erfenis? Bijna iedereen komt in zijn of haar leven wel eens in een conflictsituatie

Lees verder ….

november 2, 2018

Op dit moment wordt erfpacht gebruikt als een alternatieve financieringsvorm. Duokoop, Koopgarant en Verkoop onder voorwaarden zijn hier voorbeelden van. Er zijn ook gemeenten die

Lees verder ….

november 2, 2018

Echt huwelijk In de Wet Conflictenrecht is opgenomen dat zodra een ceremonie in het land van sluiting voldoet als een “echt” huwelijk, dat dat huwelijk

Lees verder ….

november 2, 2018

Voor de erfbelasting (de nieuwe naam voor successierechten) is het begrip “partner” veranderd. Ben je partner voor de erfbelasting, dan heb je recht op een

Lees verder ….

november 2, 2018

Er zijn 2 manieren om geld aan uw kinderen te schenken. U geeft het bedrag in contanten. Door een envelop met contant geld aan het

Lees verder ….

november 2, 2018

Testamentcheck Heeft u al een testament? Als u een afspraak met ons maakt bekijken wij in een half uur gratis voor u of uw huidige

Lees verder ….
Alles over Duurzaam investeren

november 2, 2018

De warmtewet De Warmtewet is onder meer van belang indien een afnemer warmte afneemt van een warmtenet (stadsverwarming of blokverwarming of een warmte-koude opslaginstallatie), met

Lees verder ….

november 2, 2018

Een erfgenaam kan kiezen uit drie opties: 1. Zuiver aanvaarden Aanvaardt u zuiver dan aanvaardt u de erfenis ‘met alles erop en eraan’. Blijkt dat

Lees verder ….

oktober 24, 2018

Notaris coöperatie Insurplus biedt collectief vereiste dekking voor grote  opdrachten van bedrijven en non-profit organisaties. De financiële belangen en de bijbehorende risico’s van transacties die

Lees verder ….

oktober 24, 2018

Dit geldt ook als er op een bestaand gebouw iets geïnstalleerd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan zonnepanelen, een zendmast of een Warmte- en Koude

Lees verder ….

oktober 24, 2018

Als u specifieke goederen aan iemand wilt nalaten, kunt u dit regelen met een legaat. U bepaalt dan bijvoorbeeld dat uw neef de auto krijgt.

Lees verder ….

oktober 19, 2018

Of heeft u juist één BV met meerdere activiteiten die u wilt opdelen in twee verschillende BV’s? Dit kan door middel van een splitsing. De

Lees verder ….

oktober 19, 2018

Deze spelregels staan in de statuten van de BV. Kent een BV meer dan één aandeelhouder, dan zijn deze spelregels erg interessant. Vaak wordt er

Lees verder ….

oktober 17, 2018

Misschien dat u al plannen heeft voor de aanpak van de tuin. U weet vast dat in het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat u uw

Lees verder ….

oktober 3, 2018

De toepassing van blockchain zal het notariaat niet vervangen, maar zal wel zorgen voor een verandering van de rol van de notaris. Het notariaat zal

Lees verder ….
Alles over Duurzaam investeren

september 16, 2018

Olenz is namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie betrokken geweest bij de totstandkoming van de modelakte voor het vestigen van opstalrechten voor zonnepanelen op bedrijfsdaken. De

Lees verder ….

augustus 28, 2018

Klik hier om het artikel van mr. Arnaud Wilod Versprille te lezen wat in het WPNR van 25 augustus 2018 (nr. 7205) gepubliceerd is.

Lees verder ….

januari 1, 2018

De volgende tarieven zijn van toepassing als u in 2018 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2018 is

Lees verder ….

oktober 25, 2017

Ga je trouwen? Gefeliciteerd! Het is heel bijzonder om elkaar het ja-woord te geven. Je weet natuurlijk heel goed tegen wie je ‘ja’ zegt, maar

Lees verder ….

oktober 25, 2017

In de blog over huwelijksvermogensrecht wordt uitgelegd welke gevolgen het geven van het ja-woord op of na 1 januari 2018 heeft voor je bezittingen en

Lees verder ….

juli 6, 2017

Klik hier om het geplubiceerde artikel van mr. Leonie Stokkel in Estate Planner Digitaal te lezen.

Lees verder ….

februari 27, 2017

Op 18 april 2016 heeft de kamer voor het notariaat te ’s-Hertogenbosch[1] een notaris de tuchtmaatregel waarschuwing opgelegd omdat zij als executeur optrad zonder op

Lees verder ….

januari 1, 2017

Tarieven Partners en kinderen betalen over de eerste € 122.269 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%. Kleinkinderen betalen over de eerste

Lees verder ….

oktober 25, 2016

Op 15 oktober 1991 begon Arnaud Wilod Versprille als pas afgestudeerd kandidaat-notaris zijn werkzame leven bij Olenz notarissen (destijds Oude Luttikhuis en Zwaan notarissen). Het

Lees verder ….
Alles over Duurzaam investeren

augustus 30, 2016

Coöperatie De coöperatie is een bij notariële akte opgerichte vereniging die ten doel heeft in de materiele behoeften van haar leden te voorzien door met

Lees verder ….

juli 19, 2016

Klik hier om het artikel te lezen.

Lees verder ….

juli 5, 2016

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden van de overledene Vanaf 1 september 2016 wordt minder snel aangenomen dat een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard door

Lees verder ….

juni 13, 2016

FBN 2016(4) 19 De DGA sociaal verzekerd? Per 1 januari 2016 is een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (hierna: de Regeling) in werking getreden. De reden

Lees verder ….

december 17, 2015

Rechtbank Oost Brabant 17-12-2015 ECLI:NL:RBOB:2014:8100 Casus Vast staat dat bestuurder X van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ) zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld bij het sluiten

Lees verder ….

december 1, 2015

JBN 2015(11) 53 Stemrecht en vergaderrecht op aandelen na het ontstaan van een aanbiedingsplicht Recentelijk is er een belangrijke uitspraak gewezen door het Hof ’s-Hertogenbosch

Lees verder ….

oktober 8, 2015

Op 7 oktober 2015 is Leonie Stokkel beëdigd als toevoegd notaris bij Olenz notarissen. Hiermee komt het aantal notarissen bij Olenz maar liefst op 4

Lees verder ….
Alles over Duurzaam investeren

oktober 6, 2015

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is onder meer van belang indien een afnemer warmte afneemt van een warmtenet (stadsverwarming

Lees verder ….

augustus 17, 2015

Het idee achter de Europese Erfrechtverordening is het eenvoudiger maken van de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen. De verordening bepaalt daarom dat op een

Lees verder ….

juni 23, 2015

Klik hier om het artikel te lezen.

Lees verder ….

april 28, 2015

WPNR 2004(6578) Uit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau Uit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau Reactie op “Euroconversie van aandelenkapitaal” van mw.

Lees verder ….

maart 17, 2015

Klik hier voor de mededeling in het blad “Mr.” van maart 2015.

Lees verder ….

maart 17, 2015

klik hier voor het artikel in “de Rijnpost” van woensdag 25 februari 2015.

Lees verder ….

maart 6, 2015

Hoge Raad 6 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:522 en ECLI:NL:PHR:2014:2352 Casus De Zuid-Hollandse Gascentrale Beheer B.V. (ZHG Beheer) is enig aandeelhouder van een zevental werkmaatschappijen. A B.V.

Lees verder ….

februari 24, 2015

De notaris beheert veel geld op zijn rekeningen. Dit geld is niet van hemzelf, maar van zijn cliënten. De rekeningen van de notaris zijn bijzondere

Lees verder ….

februari 24, 2015

ONDERNEMINGSRECHT Mr. I.M. Cox, Olenz Notarissen, Veenendaal en mr. dr. S. Parijs, Drijber en Partners, Velp (Gld.) Inleiding De executoriale verkoop van aandelen roept in

Lees verder ….

februari 24, 2015

Gepubliceerd in “Maison en France”, winter 2014-2015 Napoleon en de Code Civil Liberté, egalité et fraternité. Deze maatschappelijke principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap lagen

Lees verder ….

februari 11, 2015

Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 februari 2015 ECLI:NL:RBZWB:2015:800 Casus: Gedaagde sub 2 is bestuurder van Invent Business Software. Invent Business Software was bestuurder van Valar Groep

Lees verder ….

januari 30, 2015

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:816 Casus North Financial Overseas Corporation (NFOC) heeft USD 120 miljoen uitgeleend aan Trellas, een Cypriotische onderneming. Tot zekerheid voor

Lees verder ….

januari 27, 2015

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:228 Rechtsvraag: Kan een besluit van een vereniging tot opzegging van het lidmaatschap kwalificeren als onrechtmatig handelen zonder dat het

Lees verder ….

januari 27, 2015

Uitspraak Hof Amsterdam 27 januari 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:127 Casus: De Peyler Projectontwikkeling en Zeemand Vastgoed BV (oud) zijn projectontwikkelaars. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (hierna NHN)

Lees verder ….

januari 20, 2015

Publicatie in FBN (Fiscale Berichten voor het Notariaat), september 2014 Artikel 10 Successiewet en afstand vruchtgebruik Tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012 afstand

Lees verder ….

januari 20, 2015

Publicatie in FBN (Fiscale Berichten voor het Notariaat), juli/augustus 2013 Inleiding In dit artikel wordt de mogelijkheid besproken om in huwelijksvoorwaarden een finaal verrekenbeding op

Lees verder ….

januari 19, 2015

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015 Tarieven Partners en kinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 10% en over al het

Lees verder ….

januari 19, 2015

Op 18 maart 1681 werd de allereerste akte van ons kantoor op zegel gezet. Dit jaar bestaan wij dus 333 jaar! Notariaat in Veenendaal Eigenlijk

Lees verder ….

januari 19, 2015

Alle notarissen en kandidaat-notarissen zijn lid van de KNB. Vroeger stond deze afkorting voor Koninklijke Notariële Broederschap. Het zal geen verrassing zijn dat door een

Lees verder ….

januari 5, 2015

JBN 2000(6) 51 Tussen wal en schip Samenvatting Indien een gemeente niet binnen de voorgeschreven acht weken schriftelijk reageert op een aanbod tot verkoop van

Lees verder ….

januari 5, 2015

JBN 2007(12) 62 Samenvatting Een van de belangrijkste nieuwe elementen in het wetsvoorstel titel 7.13 BW omtrent de personenvennootschap is dat de vennoten voor een

Lees verder ….

januari 5, 2015

JBN 2008(10) 55 Het opleggen van verbintenissen aan aandeelhouders bij de Flex-BV Samenvatting Het huidige karakter van ons B.V. recht kenmerkt zich door statuten waarin

Lees verder ….

januari 5, 2015

JBN 2013(11) 60 Flex-BV wetgeving leidt tot nieuwe regels bij statutenwijziging Samenvatting Statuten van besloten vennootschappen kunnen gewijzigd worden. Met de invoering van de wetgeving

Lees verder ….

januari 5, 2015

FBN 2012(10) 57 De uitkering van superdividend bij vererving van aandelen behorende tot een huwelijksgoederengemeenschap Samenvatting In deze bijdrage bespreken de auteurs een zaak die

Lees verder ….

januari 5, 2015

FBN 2014(5) 26 Superdividend: nog geen duidelijkheid Samenvatting In het oktobernummer van FBN 2012 (nr. 57 ) is een bijdrage geplaatst waarin een casus wordt

Lees verder ….
Alles over Duurzaam investeren

januari 1, 2015

Energielabel voor woningen Woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari en februari 2015 een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Het voorlopige label is gebaseerd op

Lees verder ….

december 19, 2014

Uitspraak Hoge Raad 19 december 2014 Casus: In 2008 is 1% van de aandelen in Rodenstaal Balkan (een vennootschap naar Servisch recht) overgedragen aan Scheepsonderneming

Lees verder ….

december 11, 2014

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5207 Casus: Food & Beverage Holding BV (F&B) en LHO Beheer BV (LHO) houden tezamen alle aandelen in het kapitaal

Lees verder ….

december 2, 2014

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 december 2014 Casus: Holding B.V. is op 17 juni 2008 failliet verklaard. Appellant is enig aandeelhouder en samen met zijn toenmalige echtgenote

Lees verder ….

november 26, 2014

Rechtbank Midden-Nederland 26 november 2014. Casus: In casu is er sprake van een stichting die op 25 februari 1946 is opgericht vanwege de toenmalige Nederlandse

Lees verder ….

november 20, 2014

Klik hier voor de Olenz courant van 21 mei 2014.

Lees verder ….

november 12, 2014

Rechtbank Limburg 12-11-2014 ECLI:NL:RBLIM:2014:9792 Casus Stichting Gehandicaptenzorg (hierna: SGL) kent een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT had vijf leden,

Lees verder ….

november 5, 2014

Rechtbank Zeeland – West-Brabant 5 november 2014 ECLI:NL:RBZWB:2014:9203 Casus Q1 en Q2 (hierna: de curatoren) zijn curatoren in de faillissementen van twintig vennootschappen die allen

Lees verder ….

oktober 10, 2014

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet voor het jaar 2014 zijn bekend gemaakt. Tarieven Partners en kinderen betalen over de eerste € 117.214 een

Lees verder ….

september 29, 2014

Op 1 oktober 2012 is de zogenoemde wet op de Flexibele BV in werking getreden. In deze wetgeving, die voor alle besloten vennootschappen geldt, worden

Lees verder ….

september 3, 2014

Rechtbank Noord-Holland, 3 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9377 Casus Het concern bestaat uit een aantal vennootschappen en een stichting administratiekantoor (Stak). Op 21 december 1998  is de

Lees verder ….

april 3, 2014

Rechtbank Noord-Holland, 3 april 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:10523 Rechtsvraag: Is bestuurder van de vennootschap aansprakelijk indien er sprake is van een turbo-liquidatie van een vennootschap die nog

Lees verder ….

augustus 22, 2013

Je zou er verlegen van worden… Olenz heeft een vracht aan complimenten mogen incasseren na aanleiding van een collegiale toetsing van De KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Eind

Lees verder ….

januari 1, 2010

Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de schenk- of erfbelasting geen belemmering mag vormen voor reële bedrijfsoverdrachten. Er is sprake van bedrijfsopvolging als ondernemingsvermogen

Lees verder ….