olenz 061 (1)

"Nieuwe energiebronnen van wie zijn ze eigenlijk?"

olenz 061 (2)

Liever uitblinken als familiebedrijf dan uitvechten als familievete

olenz 061 (3)

"Wie z’n eigen weg gaat kan door niemand worden ingehaald"

office olenz notarissen netherlands

“In 1681 werden in een heel jaar 39 akten getekend. Op een drukke dag doen wij er nu meer.”

Testamenten

Testamenten

In de vorige interviews werd gesproken over de historie van het notariaat en de rol bij overdracht van huizen, grond en turf.

Maar ik heb ooit een prent gezien van een notaris die op het sterfbed een testament opstelt. Hoe zit dat eigenlijk?

“Dat je aan testamenten denkt bij een notaris is niet zo gek. Van oudsher is de notaris betrokken bij het opstellen van testamenten en de afwikkeling van de erfenis na het overlijden. Als een testament door ons wordt opgesteld wordt het zodanig geregistreerd dat na overlijden bekend is dat er een testament is opgesteld en door wie. Elke akte, en dus ook elk testament wordt bewaard door de notaris en zijn opvolgers. Alle akten van ons kantoor uit de 17de eeuw zijn ook nog steeds te vinden. Tegenwoordig staan de oudste gedigitaliseerd op internet bij de gemeente Veenendaal. Testamenten die nog geen 100 jaar oud zijn worden strikt geheim gehouden.”

Moet een notaris dan alleen een testament opschrijven en bewaren?

“Nee hoor, allereerst komt het advies en dat is het belangrijkste deel. Je praat met mensen over wat ze willen en wijst ze op de consequenties. Soms zijn er wettelijke problemen of wordt een door de cliënt bedachte oplossing heel zwaar belast. Uiteindelijk beslist de cliënt en leggen wij dat goed vast.”

Dan heb je dus een goed inzicht in wat mensen bezighoudt.

“Dat klopt. Gesprekken met cliënten kunnen zeer persoonlijk zijn. Vaak ben je adviseur van de hele familie en ken je de belangen van partijen. Al die kennis kun je gebruiken om alles zo te regelen dat er geen problemen ontstaan en dat de wens van je cliënten ook wordt gerealiseerd. Dat wordt dan vastgelegd in een levenstestament dat regelt wie je zaken behartigt als je dat zelf niet meer kunt en een testament dat ingaat bij overlijden. Ondernemers helpen we ook bij het bedenken en vastleggen van regelingen die nodig zijn voor de continuïteit van het bedrijf op een zo goedkoop mogelijke wijze. Om dit voor elkaar te krijgen moet je je wel inspannen om te weten wat er precies speelt en niet een papiertje van internet laten downloaden en ondertekenen. Het kost aan de voorkant wat meer maar bespaart aan de achterkant veel problemen, ellende en geld.

Het is tenslotte beter voorkomen dan genezen.”