header-1

“Door onze focus op de ondernemer hebben wij op alle gebieden specifieke kennis opgedaan en bedienen we ondernemers in het hele land.”

header-3

Zon op dak

Veel ondernemingen willen graag verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen op het dak van hun bedrijfsgebouw(en) groot én klein.

header-2

“In 1681 werden in een heel jaar 39 akten getekend. Op een drukke dag doen wij er nu meer.”

header-4

“In 1681 werden in een heel jaar 39 akten getekend. Op een drukke dag doen wij er nu meer.”

Olenz up to date

Olenz up to date

De specialisten van Olenz notarissen houden de meest recente juridische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

De meest belangrijke ontwikkelingen en uitspraken worden door specialisten van Olenz van commentaar voorzien.

mr. Koen van den Berg
mr. Koen van den Berg olenz-notarissen
Notaris
mw. mr. Isabelle Cox
mw. mr. Isabelle Cox Olenz-notarissen
Notaris
mw. mr. Leonie Stokkel
Leonie-Stokkel
Toegevoegd notaris
mw. mr. Moniek Wever
mw. mr. Moniek Wever werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Toegevoegd notaris
mr. Arnaud Wilod Versprille
Arnaud-Wilod-Versprille
Notaris
mr. Jan-Willem Hermans
mr. Jan-Willem Hermans werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Notaris

Meer over Olenz up to date

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

In hoeverre kunnen bestuurders zich disculperen indien een taakverdeling binnen het bestuur bestaat?

Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Als een vennootschap failliet gaat en er is bestuursaansprakelijkheid aan de orde moet iemand die dan feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald bewijzen dat het failissement niet het gevolg is van het rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur?

Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Kan het uitoefenen van de executierechten door een pandhouder onrechtmatig zijn jegens derden?

Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan een besluit van een vereniging tot opzegging van het lidmaatschap kwalificeren als onrechtmatig handelen zonder dat het besluit op grond van artikel 2:15 BW wordt vernietigd?

Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Loopt een commandiet het risico het beheersverbod te schenden indien de bestuurder van de commandiet dezelfde is als die van de beherend vennoot en wanneer ontstaat een CV?

Artikel 10 Successiewet en afstand vruchtgebruik

Het Ministerie van Financiën komt binnenkort met een besluit waarin is opgenomen dat de afstand van het vruchtgebruik, onder voorwaarden, mag worden hersteld zonder heffing van overdrachtsbelasting en met teruggave van de bij de afstand betaalde belastingen.

Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Is het mogelijk om een ontbindingsbesluit te herroepen?

Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Is de aansprakelijkheid van art. 2:248 BW van toepassing indien een bestuurder een jaarrekening niet deponeert indien de plicht tot deponering ontstaat als de vennootschap al failliet is verklaard?

Stichting kerk en wereld

Wanneer is er sprake van een orgaan van een rechtspersoon?

Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Voor welke periode is het een toezichthoudend orgaan toegestaan om bestuurstaken waar te nemen bij belet of ontstentenis van het bestuur?

Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Kunnen bestuurders van een stichting stilzwijgend worden herbenoemd? Zijn besluiten genomen na afloop van de periode van benoeming rechtsgeldig?

Turboliquidatie

Is bestuurder van de vennootschap aansprakelijk indien er sprake is van een turbo-liquidatie van een vennootschap die nog schulden heeft.

Een vraag over Olenz up to date?

Stel direct uw vraag.