Liever uitblinken als familiebedrijf
dan uitvechten als familievete
Wie z’n eigen weg gaat
kan door niemand worden ingehaald
Wie beslist er over mijn bedrijf
als ik dat zelf niet meer kan?
Nieuwe energiebronnen
van wie zijn ze eigenlijk?
Previous
Next
Wie groot denkt denkt Olenz

Olenz up to date

De specialisten van Olenz notarissen houden de meest recente juridische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

De meest belangrijke ontwikkelingen en uitspraken worden door specialisten van Olenz van commentaar voorzien.

Olenz up to date

Ondernemingsrecht

Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

In hoeverre kunnen bestuurders zich disculperen indien een taakverdeling binnen het bestuur bestaat?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Als een vennootschap failliet gaat en er is bestuursaansprakelijkheid aan de orde moet iemand die dan feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald bewijzen dat het failissement niet het gevolg is van het rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid bestuurder na turbo liquidatie met baten?

Is een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt te maken  indien de vereffening bij ontbinding achterwege is gebleven, indien de bestuurder wist of redelijkerwijze hadden behoren te weten dat de vennootschap, anders dan bij de Kamer van Koophandel opgegeven, wel baten had?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Kan het uitoefenen van de executierechten door een pandhouder onrechtmatig zijn jegens derden?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan een besluit van een vereniging tot opzegging van het lidmaatschap kwalificeren als onrechtmatig handelen zonder dat het besluit op grond van artikel 2:15 BW wordt vernietigd?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Loopt een commandiet het risico het beheersverbod te schenden indien de bestuurder van de commandiet dezelfde is als die van de beherend vennoot en wanneer ontstaat een CV?

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Artikel 10 Successiewet en afstand vruchtgebruik
Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Is het mogelijk om een ontbindingsbesluit te herroepen?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Wanneer eindigt de opschorting van het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht bij een verplichting tot aanbieding?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Is de aansprakelijkheid van art. 2:248 BW van toepassing indien een bestuurder een jaarrekening niet deponeert indien de plicht tot deponering ontstaat als de vennootschap al failliet is verklaard?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Stichting kerk en wereld

Wanneer is er sprake van een orgaan van een rechtspersoon?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Voor welke periode is het een toezichthoudend orgaan toegestaan om bestuurstaken waar te nemen bij belet of ontstentenis van het bestuur?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Kunnen bestuurders van een stichting stilzwijgend worden herbenoemd? Zijn besluiten genomen na afloop van de periode van benoeming rechtsgeldig?

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Turboliquidatie

Is bestuurder van de vennootschap aansprakelijk indien er sprake is van een turbo-liquidatie van een vennootschap die nog schulden heeft.

Lees bericht verder

Een vraag over Olenz up to date

Stel direct uw vraag.