Levenstestament

De vorige keer kwam een project ter voorkoming van misbruik van ouderen ter sprake. Wat is dat?

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe en die hebben ook meer geld dan vroeger. De wet kent al heel lang voorzieningen zoals curatele of bewind om deze mensen te helpen bij hun financiën. Benoeming geschiedt door de rechter die daarvoor moet worden ingeschakeld. Tegenwoordig zijn er steeds meer eenzame ouderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting.

En wat doet dit project dan?

Een aantal partijen zoals artsen, gemeenten, zorginstellingen en notarissen werken samen. Belangrijk is het besef dat ouderen vaak financieel worden misbruikt. Ook kunnen zij ervaringen delen zodat misbruik eerder wordt erkend en dat na melding er wat wordt gedaan.

Wat is de rol van de notaris daarin?

Een notaris kom je bij veel transacties verplicht tegen. Daardoor kan deze goed opletten of er geen gekke dingen gebeuren. Ook kun je bij de notaris een levenstestament maken. Dit kan veel ellende besparen.

Wat is dat, een levenstestament?

Een gewoon testament werkt pas na overlijden. Een levenstestament regelt wie voor jouw vermogen moet zorgen als je dat niet meer kunt terwijl je nog leeft. Je kunt ook aangeven wie moet controleren of het allemaal goed gaat. Leg je dit bij de notaris vast, dan ben je niet meer afhankelijk van wat en wanneer de rechter beslist. Dit voorkomt problemen.

En dat levenstestament is pas recent tot stand gekomen?

Ja, dat klopt. Daarom dat een aantal partijen met elkaar hebben gekeken hoe ouderenmisbruik kan worden voorkomen. Daar helpt het levenstestament bij.

Ik begreep dat jij daar heel dicht bij betrokken bent?

Bij Olenz Notarissen vinden wij het belangrijk om actief betrokken te zijn bij belangrijke ont- wikkelingen zodat wij precies weten wat er speelt. Dus toen ik gevraagd werd voor deze werkgroep heb ik die kans aangepakt.

Is dat ook de reden dat jij niet alleen notaris maar ook rechter bent?

Bovenal vind ik het interessant om te doen. Maar het rechterschap laat mij problemen ook van een andere kant zien en verhoogt de kwaliteit van ons kantoor. Ook vinden rechters praktijkervaring een verrijking voor hunzelf.