Scheiden

Ik ga scheiden. Wat moet ik regelen? 

Ga je scheiden, dan moet er veel geregeld worden. Willen jullie de scheiding samen tot een goed einde brengen? Dan kunnen wij jullie hierin van begin tot eind adviseren en begeleiden.

Convenant

De afspraken die jullie maken worden vastgelegd in een convenant. In het convenant maak je afspraken over:

1. De verdeling van jullie bezittingen en schulden

Wie krijgt wat? Wordt de woning verkocht of neemt één van beiden de woning over? Hoe worden de inboedelgoederen, auto’s en bankrekeningen verdeeld?

2. Alimentatie

Is er bij één van jullie behoefte aan partneralimentatie doordat het eigen inkomen onvoldoende is om in het levensonderhoud te voorzien? Dan kan worden berekend of er bij de ander draagkracht is om in deze behoefte te voorzien. Deze alimentatieberekening kunnen wij maken.

3. Pensioen

Bouw je pensioen op? Dan maak je tijdens de scheiding afspraken over de verdeling van dit pensioen. Deel je dit met elkaar of juist niet?

Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen? Dan moet er naast het convenant een ouderschapsplan worden gemaakt. In het ouderschapsplan maak je afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Wanneer zijn de kinderen bij welke ouder? Hoe worden de kosten van de kinderen betaald? Hoe communiceer je met elkaar over de kinderen?

Als de afspraken hierover zijn gemaakt, regelen wij dat het convenant en het eventuele ouderschapsplan wordt ingediend bij de rechtbank.

Echtscheiding

De rechtbank spreekt vervolgens de scheiding uit. Jullie krijgen daarna ieder een zogenaamde akte van berusting toegestuurd. Door het ondertekenen van deze akte van berusting geef je aan in te stemmen met de scheiding.
De scheiding wordt dan ingeschreven bij de gemeente. De datum waarop dat gebeurt, is de scheidingsdatum.

Na de scheiding

Als de echtscheiding is uitgesproken zal het gezamenlijke bezit moeten worden verdeeld, zoals de woning of aandelen in een BV. Dat gebeurt bij notariële akte en wordt dus ook door ons geregeld.
Het scheidingsproces is ook het moment om te kijken of je je testament aan wilt passen.

Waarom Olenz?

Onze medewerkers zijn juristen en gespecialiseerd in echtscheidingen en alles wat daarbij komt kijken. Wij kunnen jullie van begin tot eind adviseren en begeleiden. De hele echtscheiding heb je één contactpersoon die van jullie specifieke situatie volledig op de hoogte is. Dat is wel zo makkelijk.

Meer weten over Scheiden?

mw. mr. Leonie Stokkel
mw. mr. Leonie Stokkel
Toegevoegd notaris
mr. Koen van den Berg
mr. Koen van den Berg
Notaris

Meer over Scheiden

Een vraag over Scheiden?

Stel direct uw vraag.