2 november , 2018

< 1 minuten

Prethuwelijk is ook echt

Getrouwd worden door Elvis is voor sommigen een droom. Andere huwelijken worden impulsief op het strand van Thailand gesloten. Leuk, maar is dit een echt huwelijk?

Echt huwelijk

In de Wet Conflictenrecht is opgenomen dat zodra een ceremonie in het land van sluiting voldoet als een “echt” huwelijk, dat dat huwelijk in Nederland dan ook erkend wordt als een “echt” huwelijk. Dus ook huwelijken op het strand van Thailand of door Elvis in Las Vegas kunnen echte huwelijken zijn. Het gehuwde stel kan het huwelijk in Nederland laten inschrijven in de burgerlijke stand. Dat gebeurt formeel via de gemeente ‘s-Gravenhage. Onze ervaring is ook dat uw eigen gemeente ook graag de originele stukken wil zien.

Gemeenschap van goederen

Welk recht van toepassing is op het huwelijk is afhankelijk van de nationaliteit van de gehuwden en hun eerste huwelijksdomicilie. Wie geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking, moet er rekening mee houden dat hij/zij getrouwd is in gemeenschap van goederen.

Scheiden?

Ontbinding van het huwelijk hoeft overigens niet in hetzelfde land te gebeuren als de huwelijksvoltrekking. Nederlanders kunnen in Nederland scheiden.

Prethuwelijk is ook echt

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst?

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 33987 zijn een aantal kamervragen gesteld over het eigenwoningverleden voor de inkomstenbelasting van partners die samen een woning kopen.

Een vraag over Prethuwelijk is ook echt?

Stel direct uw vraag.