header-1

“Als je zonder al te veel ruzie uit elkaar wil gaan, kan de notaris precies vertellen wat er eerder is afgesproken.”

header-3

Zon op dak

Veel ondernemingen willen graag verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen op het dak van hun bedrijfsgebouw(en) groot én klein.

header-2

“Als je zonder al te veel ruzie uit elkaar wil gaan, kan de notaris precies vertellen wat er eerder is afgesproken.”

header-4

"Nieuwe energiebronnen van wie zijn ze eigenlijk?"

Stichting en vereniging

Stichting en vereniging

relationships-relations-association-connection

Bent u bestuurder van een stichting of vereniging? Dan wilt u natuurlijk uw taak zo goed mogelijk doen.

In de statuten staan alle spelregels opgenomen. Maar kloppen deze regels nog wel? En hoe zit het met aansprakelijkheid voor u als bestuurder?

Recentelijk is de wetgeving voor stichtingen en verenigingen aangepast. Wij adviseren u graag over het aanpassen van uw statuten.

Meer weten over Stichting en vereniging?

mw. mr. Isabelle Cox
mw. mr. Isabelle Cox Olenz-notarissen
Notaris
mw. mr. Moniek Wever
mw. mr. Moniek Wever werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Toegevoegd notaris
mr. Arnaud Wilod Versprille
Arnaud-Wilod-Versprille
Notaris

Meer over Stichting en vereniging

De DGA sociaal verzekerd

Per 1 januari 2016 is een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (hierna: de Regeling) in werking getreden.

Modellen, mogelijkheden en valkuilen bij het opstellen van statuten aan de hand van het Voorontwerp Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Indien het Ambtelijk voorontwerp Voorstel van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt ingevoerd zullen nieuwe modelstatuten voor verenigingen en stichtingen moeten worden opgesteld.

Stichting kerk en wereld

Wanneer is er sprake van een orgaan van een rechtspersoon?

Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Voor welke periode is het een toezichthoudend orgaan toegestaan om bestuurstaken waar te nemen bij belet of ontstentenis van het bestuur?

Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Kunnen bestuurders van een stichting stilzwijgend worden herbenoemd? Zijn besluiten genomen na afloop van de periode van benoeming rechtsgeldig?
mw. mr. Lara Akihary
mw. mr. Lara Akihary werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Kandidaat notaris
mw. mr. Louise Sturkenboom
mw. mr. Louise Sturkenboom werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Kandidaat notaris
Tessa Alkema
Tessa-Alkema-Olenz-Notarissen
Kandidaat notaris
mw. mr. Emma van den Berg
mw. mr. Emma van den Berg-olenz-notarissen
Kandidaat notaris
Cheyenne van Meijeren
Cheyenne van Meijeren werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal
Notarieel medewerker
Laura Baars
laura baars
Notarieel medewerker
Theuny Bos LLB
Theuny-Bos-LLB
Paralegal
Rianne Wisserhof
Rianne Wisserhof
Paralegal

Een vraag over Stichting en vereniging?

Stel direct uw vraag.