13 oktober , 2021

2 minuten

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Olenz is zeer verheugd over zijn komst. Björn houdt zich als adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen dagelijks bezig met onderzoek naar privaat- en publiekrechtelijke obstakels voor de verduurzaming van gebouwen. OLENZ Notarissen heeft met de vakgroep Notarieel Duurzaamheidsrecht een schat aan ervaring over de juridische oplossingen rondom verduurzaming.

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

OLENZ Notarissen is met twintig notarieel juristen één van de grotere notariskantoren in Nederland. Naast de traditionele notariële vakgroepen ondernemingsrecht, vastgoed en familie- en erfrecht heeft OLENZ Notarissen ook een vakgroep duurzaamheid waar vier juristen zich voltijds bezighouden met het oplossen van juridische vraagstukken rondom duurzaamheid in de praktijk.

Hun werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vestigen van opstalrechten voor zonnepanelen en warmtepompen, het oprichten van energiecoöperaties, het opmaken van financieringsovereenkomsten, de bijbehorende zekerheidsdocumentatie, het begeleiden bij het opzetten van aardgasvrije wijken en overnames van ESCO’s.
Daarnaast worden alle daarmee samenhangende vraagstukken ook algemeen op een breed gebied behandeld. Zo was OLENZ Notarissen ook betrokken bij de totstandkoming van het model van de Nederlandse Vereniging van Banken voor zonnepanelen op daken en is zij in meerdere samenwerkingsinitiatieven voor vernieuwing en standaardisatie betrokken. Verder verzorgt OLENZ Notarissen regelmatig cursussen voor juristen op het gebied van verduurzaming.

Een nieuw vakgebied zoals verduurzaming vereist veel juridische innovatie en een nauwe samenwerking van de wetenschap en de praktijk. Björn is met zijn vakgroep bezig om deze innovatie wetenschappelijk vorm te geven. Regelmatig publiceert hij hoogstaande juridische artikelen over duurzaamheidsvraagstukken en op de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzijn leiding het innovatieve mastervak Vastgoedrecht in de 21ste eeuw gedoceerd. Daar leren studenten hoe zij met de nieuwe vragen die een verduurzamende maatschappij oproept om moeten gaan. Daarnaast geeft hij leiding aan een groep juristen die de benodigde transitie op het juridisch vlak kunnen verstevigen.

Door bundeling van praktische en theoretische kennis verwachten Björn en OLENZ Notarissen een betekenisvolle impuls aan de verduurzaming te kunnen geven.

Björn:

“OLENZ Notarissen heeft veel praktische kennis van juridische oplossingen maar signaleert ook waar nog pijnpunten zijn. Daar moet de wetenschap mee aan de slag. Ik zie de samenwerking als een win-win situatie waar praktijk en theorie elkaar kunnen versterken”.

OLENZ Notarissen ondersteunt de wetenschappelijke inbreng van harte. Daarom doceren Arnaud Wilod Versprille en Moniek Wever met genoegen in de vakgroep van Björn. Tevens gaat OLENZ Notarissen een vacature openstellen voor eenpromovenda/us aan Björns leerstoel om het onderzoek naar Privaatrecht en duurzaamheid te versterken.

OLENZ Notarissen en Björn kijken uit naar een vruchtbare samenwerking

Juridische organisatiestructuren voor aardgasvrije wijken     

Ontwikkel aardgasvrije wijken met PAW-subsidie, juridische structuur en financiering. Leer over Warmte B.V. en governance met praktische inzichten

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

Het appartementsrecht

Met een wijziging dat een appartementsrecht ook recht kan geven op een duurzame technische voorziening, waarbij onder zo’n voorziening een technische installatie en/of een zelfstandig identificeerbaar of individualiseerbaar duurzaam bestanddeel dient te worden verstaan, brengen we een geheel nieuwe dimensie aan in de wettelijke regeling van het appartementsrecht.

Verduurzaming van kleine appartementengebouwen

In Nederland staan rond de negen miljoen gebouwen, waaronder rond acht miljoen woningen. Alleen al de verwarming van deze gebouwen is verantwoordelijk voor 13% van alle uitstoot van broeikasgassen in Nederland

Een vraag over Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur?

Stel direct uw vraag.