13 oktober , 2021

2 minuten

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid. Olenz is zeer verheugd over zijn komst. Björn houdt zich als adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen dagelijks bezig met onderzoek naar privaat- en publiekrechtelijke obstakels voor de verduurzaming van gebouwen. OLENZ Notarissen heeft met de vakgroep Notarieel Duurzaamheidsrecht een schat aan ervaring over de juridische oplossingen rondom verduurzaming.

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

OLENZ Notarissen is met twintig notarieel juristen één van de grotere notariskantoren in Nederland. Naast de traditionele notariële vakgroepen ondernemingsrecht, vastgoed en familie- en erfrecht heeft OLENZ Notarissen ook een vakgroep duurzaamheid waar vier juristen zich voltijds bezighouden met het oplossen van juridische vraagstukken rondom duurzaamheid in de praktijk.

Hun werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vestigen van opstalrechten voor zonnepanelen en warmtepompen, het oprichten van energiecoöperaties, het opmaken van financieringsovereenkomsten, de bijbehorende zekerheidsdocumentatie, het begeleiden bij het opzetten van aardgasvrije wijken en overnames van ESCO’s.
Daarnaast worden alle daarmee samenhangende vraagstukken ook algemeen op een breed gebied behandeld. Zo was OLENZ Notarissen ook betrokken bij de totstandkoming van het model van de Nederlandse Vereniging van Banken voor zonnepanelen op daken en is zij in meerdere samenwerkingsinitiatieven voor vernieuwing en standaardisatie betrokken. Verder verzorgt OLENZ Notarissen regelmatig cursussen voor juristen op het gebied van verduurzaming.

Een nieuw vakgebied zoals verduurzaming vereist veel juridische innovatie en een nauwe samenwerking van de wetenschap en de praktijk. Björn is met zijn vakgroep bezig om deze innovatie wetenschappelijk vorm te geven. Regelmatig publiceert hij hoogstaande juridische artikelen over duurzaamheidsvraagstukken en op de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzijn leiding het innovatieve mastervak Vastgoedrecht in de 21ste eeuw gedoceerd. Daar leren studenten hoe zij met de nieuwe vragen die een verduurzamende maatschappij oproept om moeten gaan. Daarnaast geeft hij leiding aan een groep juristen die de benodigde transitie op het juridisch vlak kunnen verstevigen.

Door bundeling van praktische en theoretische kennis verwachten Björn en OLENZ Notarissen een betekenisvolle impuls aan de verduurzaming te kunnen geven.

Björn:

“OLENZ Notarissen heeft veel praktische kennis van juridische oplossingen maar signaleert ook waar nog pijnpunten zijn. Daar moet de wetenschap mee aan de slag. Ik zie de samenwerking als een win-win situatie waar praktijk en theorie elkaar kunnen versterken”.

OLENZ Notarissen ondersteunt de wetenschappelijke inbreng van harte. Daarom doceren Arnaud Wilod Versprille en Moniek Wever met genoegen in de vakgroep van Björn. Tevens gaat OLENZ Notarissen een vacature openstellen voor eenpromovenda/us aan Björns leerstoel om het onderzoek naar Privaatrecht en duurzaamheid te versterken.

OLENZ Notarissen en Björn kijken uit naar een vruchtbare samenwerking

Opstalrecht duurzaam: Een bijdrage aan verduurzaming

Opstalrechten op gebouwen vanwege zonnepanelen of warmtepompen worden in de basisregistratie van het Kadaster vaak ingeschreven als opstalrecht nutsvoorziening. Een omschrijving die in een later stadium voor misverstanden kan zorgen. Een werkgroep pleit voor de invoering van een opstalrecht duurzaam. ‘Je adresseert hiermee een maatschappelijk probleem.’

Zonnepanelen op het dak van een ander

Zonnepanelen delen of ‘zonnedelen’ is een nieuw concept waarbij je zelf zonne-energie kunt opwekken, maar op een andere locatie.

Verduurzaming in de notariële praktijk

Verduurzaming in de notariële praktijk: het standaardmodel opstalakte zonnepaneleninstallatie

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

Een vraag over Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur?

Stel direct uw vraag.