Prof. mr. dr. Björn Hoops

Duurzaam

Als adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen houdt Björn zich dagelijks bezig met onderzoek naar privaat- en publiekrechtelijke obstakels voor de verduurzaming van gebouwen.

Hij is geboren in Noord-Duitsland op 21 januari 1988. Hij heeft Duits en Nederlands recht gestudeerd in Bremen en Groningen. In 2013 studeerde hij met civiel effect af en ontving de GUF-100 prijs (beste student rechten in het academische jaar 2012-2013). Hij schreef zijn rechtsvergelijkende masterscripties over de faillissementspauliana.

Eén van zijn scripties werd in 2014 bekroond met de Duits-Nederlandse juristenprijs. In 2017 is Björn op onteigening cum laude gepromoveerd. Sinds september 2020 geeft Björn leiding aan een groep docenten voor het innovatieve mastervak Vastgoedrecht in de 21ste eeuw. Dit vak gaat over vernieuwende technologie in de gebouwde omgeving, de verduurzaming van de maatschappij en juridische problemen die hierbij een rol spelen.

Olenz en Björn willen door bundeling van praktische en theoretische kennis een impuls aan de verduurzaming geven. Björn heeft een schat aan kennis met betrekking tot het goederenrecht en het onteigeningsrecht en wij zijn erg blij dat hij sinds januari 2021 als adviseur aan ons kantoor verbonden is.

Juridisch adviseur bij Olenz
Expertise >Duurzaam
Nederlands, Engels, Duits