Masterclass : De juridische ins en outs van warmtelevering via een duurzaam warmtenet

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? 

Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers  de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet. Zij gaan onder meer in op de (juridische) opzet van warmtenetten, de contractvorming bij de aansluiting van woningen op een warmtenet en het regulerende kader van de Warmtewet met betrekking tot de levering van warmte.

do 13 oktober 2022
10.00 - 16.30 uur
€ 695,-
Masterclass
Amsterdam
5 NOvA PO
5 PE KNB

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Welk type warmtenetten zijn er?

 • Stakeholders en hun rollen: warmteleverancier, aannemer, gebouweigenaar, woningcorporatie, financier, afnemer van warmte (huurder of woningeigenaar)
 • Contractvorming in het kader van de aanleg en aansluiting van een warmtenet
 • Contractvorming in het kader van de exploitatie van een warmtenet
 • Notariële/goederenrechtelijke aspecten warmtenet
 • Juridisch kader in rekening brengen warmte
 • Regulerend kader Warmtewet
 • Warmtewet en huurrecht met o.a. of de Warmtewet van toepassing is op WKO van derde? HR 21 januari 2022!
 • Het opstalrecht in het kader van de warmtewet
 • Het warmtenet en de netwerkregistratie
 • De dubbeldekker constructie uitgelegd
 • Veel voorkomende vragen en problemen bij het opstalrecht
 • De leveringsovereenkomst
 • Vergunningsplicht Warmtewet (denk ook aan omgevings- of leveringsvergunningen)
 • Warmtewet en de uitbesteding aan derden door de VVE of verhuurder
 • Wat zijn de verplichtingen van de leverancier?
 • Hoe handhaaft de ACM?

Na deze Masterclasses kunt u goed over de juridische aspecten van duurzame energie projecten adviseren.

Het appartementsrecht

Met een wijziging dat een appartementsrecht ook recht kan geven op een duurzame technische voorziening, waarbij onder zo’n voorziening een technische installatie en/of een zelfstandig identificeerbaar of individualiseerbaar duurzaam bestanddeel dient te worden verstaan, brengen we een geheel nieuwe dimensie aan in de wettelijke regeling van het appartementsrecht.

Verduurzaming van kleine appartementengebouwen

In Nederland staan rond de negen miljoen gebouwen, waaronder rond acht miljoen woningen. Alleen al de verwarming van deze gebouwen is verantwoordelijk voor 13% van alle uitstoot van broeikasgassen in Nederland

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Circulaire afvalnetwerken en het goederenrecht

In 2014 heeft onze economie 549 miljard kilo materiaal verwerkt. Slechts 48 miljard kilo hiervan was gerecycled; de rest kwam voort uit nieuw gedolven grondstoffen. De overheid streeft er- naar om tot 2050 onze ‘lineaire economie’ te transformeren in een ‘circulaire economie’

Een vraag over De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten?

Stel direct uw vraag.