23 augustus , 2016

< 1 minuten

(Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017

Op 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd.


Een ieder die tussen de 18 en 40 jaar oud is, kan belastingvrij een schenking tot maximaal € 100.000 ontvangen. Het zijn van een kind van de schenker is dus geen vereiste meer.
Wat als de begiftigde (de ontvanger van de schenking) al vóór 2017 een beroep heeft gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling?

Dan is het overgangsrecht van toepassing (art. 82a SW). Dit overgangsrecht zit ingewikkeld in elkaar en zal daarom hierna per situatie worden behandeld.

Klik hier om deze blog te lezen.

(Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over (Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017?

Stel direct uw vraag.