23 augustus , 2016

< 1 minuten

(Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017

Op 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd.


Een ieder die tussen de 18 en 40 jaar oud is, kan belastingvrij een schenking tot maximaal € 100.000 ontvangen. Het zijn van een kind van de schenker is dus geen vereiste meer.
Wat als de begiftigde (de ontvanger van de schenking) al vóór 2017 een beroep heeft gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling?

Dan is het overgangsrecht van toepassing (art. 82a SW). Dit overgangsrecht zit ingewikkeld in elkaar en zal daarom hierna per situatie worden behandeld.

Klik hier om deze blog te lezen.

(Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Een vraag over (Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017?

Stel direct uw vraag.