23 augustus , 2016

< 1 minuten

(Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017

Op 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd.


Een ieder die tussen de 18 en 40 jaar oud is, kan belastingvrij een schenking tot maximaal € 100.000 ontvangen. Het zijn van een kind van de schenker is dus geen vereiste meer.
Wat als de begiftigde (de ontvanger van de schenking) al vóór 2017 een beroep heeft gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling?

Dan is het overgangsrecht van toepassing (art. 82a SW). Dit overgangsrecht zit ingewikkeld in elkaar en zal daarom hierna per situatie worden behandeld.

Klik hier om deze blog te lezen.

(Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Een vraag over (Overgangs)regels verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017?

Stel direct uw vraag.