De gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen voor de opeisbaarheid van erfrechtelijke vorderingen bij hertrouwen en voor de wilsrechten

Klik hier om het artikel te lezen.

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis.