Het is Woensdag   13:21 Wij zijn geopend!

Ga je trouwen? Gefeliciteerd! Het is heel bijzonder om elkaar het ja-woord te geven. Je weet natuurlijk heel goed tegen wie je ‘ja’ zegt, maar weet je ook goed waarvoor? Het huwelijk brengt namelijk ook gevolgen voor je bezittingen en schulden met zich mee. De regels die hierop zien noemen we de regels van het huwelijksvermogensrecht.

Vanaf 1 januari 2018 gaan die regels veranderen en het is belangrijk dat je weet hoe het zit als je op of na 1 januari 2018 gaat trouwen.

Wijzigingen huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht gaat globaal uit van het volgende. Alles wat je tijdens het huwelijk verdient en aan vermogen opbouwt en de schulden die je aangaat tijdens het huwelijk, deel je samen. Al die vermogensbestanddelen komen automatisch in een gemeenschap van goederen terecht. De beide echtgenoten zijn ieder voor de helft eigenaar van deze gemeenschap van goederen, ongeacht van wie van beiden het verdiende geld of opgebouwde vermogen afkomstig is of wie de schuld is aangegaan. Als je dus in de media leest dat je vanaf 1 januari 2018 automatisch op huwelijkse voorwaarden trouwt klopt dat dus niet.

Opgebouwd vermogen en schuld vóór het trouwen niet in gemeenschap van goederen

Alles wat je hebt opgebouwd voordat je bent getrouwd en de schulden die je al had op het moment van trouwen vallen niet in de gemeenschap van goederen. Die blijven dus van de echtgenoot die de bezittingen al had of de betreffende schulden is aangegaan. Daarnaast vallen erfenissen en schenkingen ook niet in de gemeenschap van goederen. Die blijven dus van de ontvangende echtgenoot. Het maakt daarbij overigens niet uit of je de erfenis dan wel schenking voor of na de trouwdag hebt ontvangen. Daarnaast geldt dat alles wat in de plaats komt voor de hiervoor bedoelde vermogensbestanddelen, ook niet in de gemeenschap valt. Tot slot geldt dat als de echtgenoten al gezamenlijke spullen en/of schulden hadden voordat zij in het huwelijk zijn getreden, die gezamenlijke spullen en/of schulden automatisch in de gemeenschap van goederen vallen zodra zij zijn getrouwd. Je kunt hierbij denken aan inboedelgoederen of een gezamenlijk huis.

Advies over huwelijkse voorwaarden

Wat hiervoor staat geldt ook als je niet bij ons langs bent geweest om afspraken hierover vast te leggen. Dit is namelijk wat de wet bepaalt voor gehuwden. Als je een andere regeling wilt dan kun je dat bij ons regelen. We kunnen je daar goed bij adviseren en die alternatieve regeling leggen we vervolgens vast in een akte van huwelijkse voorwaarden. Ben je ondernemer en ga je trouwen? Lees dan onze blog over huwelijksvermogensrecht voor ondernemers.

Trouwen zonder alternatieve regeling

Vind je deze wettelijke regeling prima? Dan hoef je daarvoor niets anders te doen dan het ja-woord te geven! Maar de wet bepaalt ook dat als je niet kunt aantonen dat je een bepaald vermogensbestanddeel al had toen je ging trouwen, het alsnog in de gemeenschap van goederen valt.

Een goede administratie is dus van belang. Het is daarom verstandig om goed vast te leggen wat je al had op het moment dat je ging trouwen als je daar geen discussie over wilt hebben als het huwelijk eindigt. Ook hierbij kunnen we je goed bij helpen. Voor nadere informatie kun je natuurlijk contact met ons opnemen, we helpen je graag!

Trouwen op of na 1 januari 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Een vraag over Trouwen op of na 1 januari 2018?

Stel direct uw vraag.