29 april , 2019

2 minuten

Het erfrecht en de gevolgen van een erfenis in het buitenland

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis. De erfgenamen zullen de erfenis moeten afwikkelen en verdelen.

Om te zorgen dat je ook daadwerkelijk over de erfenis kunt beschikken is het noodzakelijk om te kunnen aantonen dat je erfgenaam bent. In Nederland is het gebruikelijk om dat met een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht te doen. De notaris doet dan onderzoek naar wie er tot de nalatenschap gerechtigd zijn (zoals de erfgenamen) en wie er bevoegd is over de nalatenschap te beschikken (zoals een executeur). De uitkomsten van dit onderzoek legt de notaris vervolgens vast in een verklaring van erfrecht. Op basis hiervan kan vervolgens de nalatenschap verder worden afgewikkeld.

Het komt geregeld voor dat een nalatenschap banden heeft met het buitenland. Er kunnen buitenlandse vermogensbestanddelen tot de nalatenschap behoren zoals een vakantiehuis in Spanje of een bankrekening in Duitsland. Of misschien had de overledene wel een buitenlandse nationaliteit of woonde de overledene niet in Nederland. Of er is sprake van een buitenlands testament.

Het zal in dit soort gevallen nodig zijn om in het buitenland aan te kunnen tonen wie er tot de nalatenschap gerechtigd zijn en wie bevoegd is over de nalatenschap te beschikken. Dit kan worden aangetoond met een Europese Verklaring van Erfrecht. Deze verklaring kan worden gebruikt in alle landen van de EU met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Olenz notarissen heeft ruime ervaring in het afgeven van een Europese Verklaring van Erfrecht in diverse landen in de EU. Ook zijn wij vaak betrokken bij de verdere afwikkeling van internationale nalatenschappen ook op fiscaal gebied. Wij kennen de spelregels van de erfbelasting in nationaal en internationaal verband en kunnen u helpen bij de benodigde aangiften.

Bent u betrokken in een buitenlandse nalatenschap? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten zodat wij u verder kunnen helpen.

Het erfrecht en de gevolgen van een erfenis in het buitenland

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Het erfrecht en de gevolgen van een erfenis in het buitenland?

Stel direct uw vraag.