Het is Woensdag   14:28 Wij zijn geopend!

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis. De erfgenamen zullen de erfenis moeten afwikkelen en verdelen.

Om te zorgen dat je ook daadwerkelijk over de erfenis kunt beschikken is het noodzakelijk om te kunnen aantonen dat je erfgenaam bent. In Nederland is het gebruikelijk om dat met een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht te doen. De notaris doet dan onderzoek naar wie er tot de nalatenschap gerechtigd zijn (zoals de erfgenamen) en wie er bevoegd is over de nalatenschap te beschikken (zoals een executeur). De uitkomsten van dit onderzoek legt de notaris vervolgens vast in een verklaring van erfrecht. Op basis hiervan kan vervolgens de nalatenschap verder worden afgewikkeld.

Het komt geregeld voor dat een nalatenschap banden heeft met het buitenland. Er kunnen buitenlandse vermogensbestanddelen tot de nalatenschap behoren zoals een vakantiehuis in Spanje of een bankrekening in Duitsland. Of misschien had de overledene wel een buitenlandse nationaliteit of woonde de overledene niet in Nederland. Of er is sprake van een buitenlands testament.

Het zal in dit soort gevallen nodig zijn om in het buitenland aan te kunnen tonen wie er tot de nalatenschap gerechtigd zijn en wie bevoegd is over de nalatenschap te beschikken. Dit kan worden aangetoond met een Europese Verklaring van Erfrecht. Deze verklaring kan worden gebruikt in alle landen van de EU met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Olenz notarissen heeft ruime ervaring in het afgeven van een Europese Verklaring van Erfrecht in diverse landen in de EU. Ook zijn wij vaak betrokken bij de verdere afwikkeling van internationale nalatenschappen ook op fiscaal gebied. Wij kennen de spelregels van de erfbelasting in nationaal en internationaal verband en kunnen u helpen bij de benodigde aangiften.

Bent u betrokken in een buitenlandse nalatenschap? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten zodat wij u verder kunnen helpen.

Het erfrecht en de gevolgen van een erfenis in het buitenland

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Een vraag over Het erfrecht en de gevolgen van een erfenis in het buitenland?

Stel direct uw vraag.