5 juli , 2016

< 1 minuten

Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting

Rechtbank Den Haag heeft zich op 31 juli 2015 uitgesproken over de wijze van verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting.

De rechtbank verrekent de betaalde schenkbelasting niet geheel met de nog verschuldigde erfbelasting. De betreffende begiftigde/erfgenaam is hierdoor meer belasting verschuldigd dan wanneer de schenking niet was gedaan.

Hierna behandel ik de casus die heeft geleid tot deze uitspraak, de daarmee samenhangende wettelijke bepalingen en de gevolgen voor de praktijk.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting?

Stel direct uw vraag.