5 juli , 2016

< 1 minuten

Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting

Rechtbank Den Haag heeft zich op 31 juli 2015 uitgesproken over de wijze van verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting.

De rechtbank verrekent de betaalde schenkbelasting niet geheel met de nog verschuldigde erfbelasting. De betreffende begiftigde/erfgenaam is hierdoor meer belasting verschuldigd dan wanneer de schenking niet was gedaan.

Hierna behandel ik de casus die heeft geleid tot deze uitspraak, de daarmee samenhangende wettelijke bepalingen en de gevolgen voor de praktijk.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Een vraag over Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting?

Stel direct uw vraag.