Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting

Klik hier om het artikel te lezen.

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis.

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van