5 juli , 2016

< 1 minuten

Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting

Rechtbank Den Haag heeft zich op 31 juli 2015 uitgesproken over de wijze van verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting.

De rechtbank verrekent de betaalde schenkbelasting niet geheel met de nog verschuldigde erfbelasting. De betreffende begiftigde/erfgenaam is hierdoor meer belasting verschuldigd dan wanneer de schenking niet was gedaan.

Hierna behandel ik de casus die heeft geleid tot deze uitspraak, de daarmee samenhangende wettelijke bepalingen en de gevolgen voor de praktijk.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Een vraag over Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting?

Stel direct uw vraag.