19 juli , 2016

< 1 minuten

5 jaar Rechtspraak Notariaat

Vijf jaar rechtspraak notariaat. Elke maand selecteert de redactie uit de enorme hoeveelheid uitspraken een aantal uitspraken die voor het notariaat van dusdanig belang zijn dat deze gepubliceerd horen te worden in Rechtspraak Notariaat.

Terugkijkend in de gepubliceerde jurisprudentie is er veel gebeurd. Het strekt te ver om in deze bijdrage op alle behandelde
onderwerpen in te gaan. Wel zijn er een aantal trends in de rechtspraak te ontdekken. Zo zijn de rechten en bevoegdheden van de ondernemingskamer verder onderzocht, onder andere in de Versatel zaak en Tele 2 RN2007, 111 en 112.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

5 jaar Rechtspraak Notariaat

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

Een vraag over 5 jaar Rechtspraak Notariaat?

Stel direct uw vraag.