19 juli , 2016

< 1 minuten

5 jaar Rechtspraak Notariaat

Vijf jaar rechtspraak notariaat. Elke maand selecteert de redactie uit de enorme hoeveelheid uitspraken een aantal uitspraken die voor het notariaat van dusdanig belang zijn dat deze gepubliceerd horen te worden in Rechtspraak Notariaat.

Terugkijkend in de gepubliceerde jurisprudentie is er veel gebeurd. Het strekt te ver om in deze bijdrage op alle behandelde
onderwerpen in te gaan. Wel zijn er een aantal trends in de rechtspraak te ontdekken. Zo zijn de rechten en bevoegdheden van de ondernemingskamer verder onderzocht, onder andere in de Versatel zaak en Tele 2 RN2007, 111 en 112.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

5 jaar Rechtspraak Notariaat

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over 5 jaar Rechtspraak Notariaat?

Stel direct uw vraag.