19 juli , 2016

< 1 minuten

5 jaar Rechtspraak Notariaat

Vijf jaar rechtspraak notariaat. Elke maand selecteert de redactie uit de enorme hoeveelheid uitspraken een aantal uitspraken die voor het notariaat van dusdanig belang zijn dat deze gepubliceerd horen te worden in Rechtspraak Notariaat.

Terugkijkend in de gepubliceerde jurisprudentie is er veel gebeurd. Het strekt te ver om in deze bijdrage op alle behandelde
onderwerpen in te gaan. Wel zijn er een aantal trends in de rechtspraak te ontdekken. Zo zijn de rechten en bevoegdheden van de ondernemingskamer verder onderzocht, onder andere in de Versatel zaak en Tele 2 RN2007, 111 en 112.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

5 jaar Rechtspraak Notariaat

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Een vraag over 5 jaar Rechtspraak Notariaat?

Stel direct uw vraag.