5 juli , 2016

< 1 minuten

Wetsvoorstel Bescherming erfgenamen tegen schulden

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden van de overledene

Vanaf 1 september 2016 wordt minder snel aangenomen dat een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard door zich op een bepaalde manier te gedragen.

Zuivere aanvaarding houdt in dat je als erfgenaam privé aansprakelijk wordt als de nalatenschap negatief is (meer schulden dan bezittingen bevat). Door bepaalde gedragingen kan worden aangenomen dat je als erfgenaam de nalatenschap zuiver hebt aanvaard.

Alleen de gedragingen die leiden tot een benadeling van schuldeisers van de nalatenschap hebben straks nog een zuivere aanvaarding tot gevolg. Bijvoorbeeld doordat goederen van de nalatenschap worden verkocht of weggegeven of worden bezwaard met een hypotheekrecht.

Daarnaast kan een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en daarna wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater die niet uit de nalatenschap kan worden voldaan, een verzoek indienen bij de kantonrechter om alsnog op een andere manier de nalatenschap te mogen aanvaarden. Hierdoor is de erfgenaam dan toch niet privé aansprakelijk voor de schuld. Dit wordt beneficiair aanvaarden genoemd. Het verzoek moet worden gedaan binnen drie maanden nadat de erfgenaam de schuld heeft ontdekt. Omdat voor een erfgenaam een onderzoeksplicht geldt, is niet gauw sprake van een onverwachte schuld.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met één van onze specialisten: Leonie Stokkel, Koen van den Berg en Julie Poos.

Wetsvoorstel Bescherming erfgenamen tegen schulden

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Een vraag over Wetsvoorstel Bescherming erfgenamen tegen schulden?

Stel direct uw vraag.