Wetsvoorstel Bescherming erfgenamen tegen schulden

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden van de overledene

Vanaf 1 september 2016 wordt minder snel aangenomen dat een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard door zich op een bepaalde manier te gedragen. Zuivere aanvaarding houdt in dat je als erfgenaam privé aansprakelijk wordt als de nalatenschap negatief is (meer schulden dan bezittingen bevat). Door bepaalde gedragingen kan worden aangenomen dat je als erfgenaam de nalatenschap zuiver hebt aanvaard.

Alleen de gedragingen die leiden tot een benadeling van schuldeisers van de nalatenschap hebben straks nog een zuivere aanvaarding tot gevolg. Bijvoorbeeld doordat goederen van de nalatenschap worden verkocht of weggegeven of worden bezwaard met een hypotheekrecht.

Daarnaast kan een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en daarna wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater die niet uit de nalatenschap kan worden voldaan, een verzoek indienen bij de kantonrechter om alsnog op een andere manier de nalatenschap te mogen aanvaarden. Hierdoor is de erfgenaam dan toch niet privé aansprakelijk voor de schuld. Dit wordt beneficiair aanvaarden genoemd. Het verzoek moet worden gedaan binnen drie maanden nadat de erfgenaam de schuld heeft ontdekt. Omdat voor een erfgenaam een onderzoeksplicht geldt, is niet gauw sprake van een onverwachte schuld.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met één van onze specialisten: Leonie Stokkel, Koen van den Berg en Julie Poos.

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis.