17 augustus , 2015

2 minuten

Vanaf 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. De notaris heeft in dit kader een belangrijke functie gekregen. In Nederland is de notaris als enige bevoegd om een internationale verklaring van erfrecht af te geven.

Het idee achter de Europese Erfrechtverordening is het eenvoudiger maken van de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen. De verordening bepaalt daarom dat op een vererving slechts één recht van toepassing is. Na inwerkingtreding van deze verordening kan het dus niet meer zo zijn dat ten aanzien van Nederlandse vermogensbestanddelen andere erfgenamen worden aangewezen als voor vermogensbestanddelen in een ander land.

Daarnaast wordt in de verordening bepaald dat op de regels van de afwikkeling van een nalatenschap, ongeacht waar de vermogensbestanddelen zich bevinden, ook slechts het recht van één land van toepassing is. Dit maakt een afwikkeling voor de erfgenamen natuurlijk veel overzichtelijker.

Welk recht van toepassing is op de nalatenschap wordt onder andere vermeld in de internationale verklaring van erfrecht. Deze krijgt hierdoor een belangrijke functie in het internationale rechtsverkeer. Erfgenamen kunnen hiermee in het buitenland aantonen dat zij gerechtigd zijn tot de vermogensbestanddelen die behoren tot de nalatenschap.

Deze verordening heeft onder andere invloed op de vererving van een tweede huis in bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje. U hoeft dan niet meer ingewikkelde constructies in verband met het lokale erfrecht op te laten zetten, u kunt voor één toepasselijk recht kiezen.

Een rechtskeuze voor het Nederlandse recht is straks alleen nog maar mogelijk als u de Nederlandse nationaliteit heeft! Woon u in Nederland maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u wel een rechtskeuze voor het Nederlandse recht doen? Kom dan vóór 17 augustus 2015 bij ons langs.

Vanzelfsprekend is het van belang om hierbij een adviseur te hebben die u helder kan voorlichten en adviseren en die u daarnaast kan helpen bij de praktische afwikkeling op dit gebied. Olenz notarissen heeft ervaring met de afwikkeling van internationale nalatenschappen en helpt u hier graag bij.

Let op, deze verordening werkt in alle EU landen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Europese Erfrechtverordening

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Europese Erfrechtverordening?

Stel direct uw vraag.