Europese Erfrechtverordening

Rechtsvraag :

Vanaf 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. De notaris heeft in dit kader een belangrijke functie gekregen. In Nederland is de notaris als enige bevoegd om een internationale verklaring van erfrecht af te geven.

Het idee achter de Europese Erfrechtverordening is het eenvoudiger maken van de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen. De verordening bepaalt daarom dat op een vererving slechts één recht van toepassing is. Na inwerkingtreding van deze verordening kan het dus niet meer zo zijn dat ten aanzien van Nederlandse vermogensbestanddelen andere erfgenamen worden aangewezen als voor vermogensbestanddelen in een ander land.

Daarnaast wordt in de verordening bepaald dat op de regels van de afwikkeling van een nalatenschap, ongeacht waar de vermogensbestanddelen zich bevinden, ook slechts het recht van één land van toepassing is. Dit maakt een afwikkeling voor de erfgenamen natuurlijk veel overzichtelijker.

Welk recht van toepassing is op de nalatenschap wordt onder andere vermeld in de internationale verklaring van erfrecht. Deze krijgt hierdoor een belangrijke functie in het internationale rechtsverkeer. Erfgenamen kunnen hiermee in het buitenland aantonen dat zij gerechtigd zijn tot de vermogensbestanddelen die behoren tot de nalatenschap.

 Deze verordening heeft onder andere invloed op de vererving van een tweede huis in bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje. U hoeft dan niet meer ingewikkelde constructies in verband met het lokale erfrecht op te laten zetten, u kunt voor één toepasselijk recht kiezen.

 Een rechtskeuze voor het Nederlandse recht is straks alleen nog maar mogelijk als u de Nederlandse nationaliteit heeft! Woon u in Nederland maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u wel een rechtskeuze voor het Nederlandse recht doen? Kom dan vóór 17 augustus 2015 bij ons langs.

Vanzelfsprekend is het van belang om hierbij een adviseur te hebben die u helder kan voorlichten en adviseren en die u daarnaast kan helpen bij de praktische afwikkeling op dit gebied. Olenz notarissen heeft ervaring met de afwikkeling van internationale nalatenschappen en helpt u hier graag bij.

Let op, deze verordening werkt in alle EU landen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Een vraag over

Europese Erfrechtverordening

Stel direct uw vraag.

Familie- en Erfrecht

ANBI

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in de inkomstenbelasting aftrekken. Wanneer is…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt te hoog is vastgesteld, kunt…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Grenzeloos verliefd

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Misschien heeft u…..

Lees bericht verder