24 oktober , 2018

2 minuten

In een testament kunt u vastleggen wie uw erfgenamen zijn als u komt te overlijden. Uw erfgenamen krijgen dan de beschikking over alles wat tot uw nalatenschap behoort. Als tot uw nalatenschap bijvoorbeeld een huis behoort, een hypotheekschuld en nog een saldo bij een bank dan krijgen uw erfgenamen tezamen de eigendom van de woning en mogen zij het banksaldo opnemen. De hypotheekschuld zullen ze dan ook samen moeten betalen.

Als u specifieke goederen aan iemand wilt nalaten, kunt u dit regelen met een legaat. U bepaalt dan bijvoorbeeld dat uw neef de auto krijgt. Hij heeft dan als legataris alleen recht op de auto, niets meer en niets minder. Over het algemeen moet u legaten in een testament opnemen. Het testament moet in Nederland bij een notaris worden opgemaakt. In sommige gevallen mag u een legaat ook opnemen in een zogenaamd codicil. Een codicil hoeft niet bij een notaris te worden opgemaakt. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

In een codicil mogen alleen legaten worden opgenomen ten aanzien van uw kleren en bepaalde lijfsieraden. Daarnaast mag u bij codicil ook legaten maken ten aanzien van bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken. Alle andere goederen kunnen alleen in een testament worden gelegateerd. Als u een verzameling boeken heeft mag u dus in een codicil niet bepalen dat de hele verzameling wordt gelegateerd aan de legataris. U moet bepaalde boeken dan aanwijzen wil het legaat in het codicil geldig zijn. Overigens kan een codicil ook nog worden gebruikt in het kader van bepaalde auteurs- en kunstenaarsrechten. In dit stuk wordt daar echter verder geen aandacht aan besteed.

Om een geldig codicil te maken is het van belang dat u het hele codicil met de hand schrijft, het ondertekent (dus van een handtekening voorzien) en u moet aangeven op welke datum u het codicil tekent (dagtekenen). Het codicil is niet geldig als u het op de computer typt, uitprint en vervolgens uw handtekening erop zet.

Een testament wordt zorgvuldig door de notaris bewaard. Een codicil mag u ook thuis bewaren. Als het echter kwijt raakt dan wordt uw wens niet meer nageleefd. Het is daarom verstandig om, als u een codicil gemaakt heeft, dit aan de notaris waar u een testament heeft gemaakt af te geven. Deze notaris kan uw codicil dan bij uw testament bewaren. Als u het later nog eens wilt aanpassen kunt u uw oude codicil gewoon weer ophalen en vervangen door een nieuwe!

Codicil en/of testament

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Codicil en/of testament?

Stel direct uw vraag.