23 juni , 2015

< 1 minuten

Uitsluitingsclausule en tweetrapsmaking: een goede verhouding?

Vrijwel iedereen die in Nederland een testament maakt, neemt daar een uitsluitingsclausule in op.

De uitsluitingsclausule is hierdoor bijna een standaardbepaling geworden.
Met de uitsluitingsclausule beoogt de toekomstig erflater te voorkomen dat de erfenis in de gemeenschap van goederen van de verkrijger terechtkomt, of door de verkrijger wordt betrokken in een verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Uitsluitingsclausule en tweetrapsmaking: een goede verhouding?

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Een vraag over Uitsluitingsclausule en tweetrapsmaking: een goede verhouding??

Stel direct uw vraag.