Het is Woensdag   12:47 Wij zijn geopend!

In de blog over huwelijksvermogensrecht wordt uitgelegd welke gevolgen het geven van het ja-woord op of na 1 januari 2018 heeft voor je bezittingen en schulden.

Daar staat onder andere dat er nog steeds een gemeenschap van goederen ontstaat als je gaat trouwen, ook als het huwelijk na 1 januari 2018 plaatsvindt.

Als je dus leest dat je vanaf 1 januari 2018 automatisch op huwelijkse voorwaarden trouwt klopt dat dus niet. Vanaf 1 januari 2018 geldt echter dat alles wat je al hebt voordat je het huwelijk aangaat, van jou blijft en dus niet (meer) in de gemeenschap van goederen valt. Dit geldt dus in beginsel ook voor een onderneming die je al hebt voordat je gaat trouwen.

Redelijke vergoeding voor onderneming

Maar de wetgever heeft ook bepaald dat als een van de echtgenoten een onderneming heeft die niet in de gemeenschap van goederen valt, er een redelijke vergoeding aan de gemeenschap betaald moet worden voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot voor die onderneming heeft aangewend. Als die redelijke vergoeding nog niet is uitgekeerd, dan blijft die verplichting staan. Dus ook als het huwelijk eindigt. Het maakt dan niet uit of het eindigt door overlijden of door echtscheiding.

Dit is een nieuwe bepaling. Het is op dit moment (2017) nog niet duidelijk wat onder een redelijke vergoeding moet worden verstaan. Dit zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Voor jou als ondernemer is dat natuurlijk erg onzeker. Stel dat je huwelijk eindigt door echtscheiding en er discussie ontstaat over deze vergoeding en je komt daar in onderling overleg niet uit, dan zal een rechter moeten bepalen wat redelijk is. Een gang naar de rechter kost veel tijd en geld. Als ondernemer wil je jouw tijd en geld liever aan iets anders besteden.

Groter belang van huwelijkse voorwaarden

Voor 1 januari 2018 was het advies voor ondernemers om huwelijkse voorwaarden te maken, mede in verband met de aansprakelijkheid van de ondernemer en het feit dat schuldeisers zich kunnen verhalen op de gemeenschap van goederen, waardoor dus ook op het vermogen van de andere echtgeno(o)t(e). Deze reden voor het maken van huwelijkse voorwaarden speelt vanaf 1 januari 2018 nog steeds een belangrijke rol, mede in verband met de nieuwe bewijsregeling (zie de blog huwelijksvermogensrecht). De nieuwe regeling over de redelijke vergoeding zorgt voor nog een belangrijke reden om als ondernemer huwelijkse voorwaarden te maken.

Alternatieve regeling voor ondernemers

Het is daarom als ondernemer verstandig om een van de wet afwijkende regeling vast te leggen in huwelijkse voorwaarden. Deze regeling kan van alles inhouden. Het gaat erom dat jij en jouw echtgeno(o)t(e) elkaar prettig voelen bij die regeling. Het is in ieder geval belangrijk dat die alternatieve regeling duidelijkheid geeft en juist niet zo onzeker is als de wettelijke regeling.

Advies voor ondernemers over huwelijkse voorwaarden

Wij hebben ruime ervaring bij het adviseren van ondernemers ten aanzien van dergelijke regelingen in huwelijkse voorwaarden. De belastingtechnische aspecten nemen wij daarbij vanzelfsprekend mee.
Neem dus contact met ons op als je ondernemer bent en voornemens bent om te gaan trouwen. We helpen je graag.

De ondernemer die trouwt na 1 januari 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Een vraag over De ondernemer die trouwt na 1 januari 2018?

Stel direct uw vraag.