19 januari , 2015

< 1 minuten

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Wat hierin is gewijzigd ten opzichte van 2014 is de hoogte van de eerste schijf. Deze is verlaagd van € 117.214 naar € 121.296.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner€ 633.014
Invalide kind (onder allerlei voorwaarden)€   60.138
Kind€   20.047
Kleinkind€   20.047
Ouder€   47.477
Overige verkrijger€     2.111

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind€ 5.277
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar€ 25.322
Extra verhoging eigen woning/studie kind€ 52.752
Extra verhoging eigen woning/studie als kind de éénmalige verhoging in het verleden heeft gekregen€ 27.432
Overige verkrijger€ 2.111
De verhoogde vrijstelling van € 100.000,00 voor de aanschaf van eigen woning is vervallen. 

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.055.022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel of Koen van den Berg.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Een vraag over Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015?

Stel direct uw vraag.