19 januari , 2015

< 1 minuten

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Wat hierin is gewijzigd ten opzichte van 2014 is de hoogte van de eerste schijf. Deze is verlaagd van € 117.214 naar € 121.296.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner€ 633.014
Invalide kind (onder allerlei voorwaarden)€   60.138
Kind€   20.047
Kleinkind€   20.047
Ouder€   47.477
Overige verkrijger€     2.111

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind€ 5.277
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar€ 25.322
Extra verhoging eigen woning/studie kind€ 52.752
Extra verhoging eigen woning/studie als kind de éénmalige verhoging in het verleden heeft gekregen€ 27.432
Overige verkrijger€ 2.111
De verhoogde vrijstelling van € 100.000,00 voor de aanschaf van eigen woning is vervallen. 

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.055.022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel of Koen van den Berg.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015?

Stel direct uw vraag.