Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Wat hierin is gewijzigd ten opzichte van 2014 is de hoogte van de eerste schijf. Deze is verlaagd van € 117.214 naar € 121.296.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner € 633.014
Invalide kind (onder allerlei voorwaarden) €   60.138
Kind €   20.047
Kleinkind €   20.047
Ouder €   47.477
Overige verkrijger €     2.111

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 5.277
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 25.322
Extra verhoging eigen woning/studie kind € 52.752
Extra verhoging eigen woning/studie als kind de éénmalige verhoging in het verleden heeft gekregen € 27.432
Overige verkrijger € 2.111
De verhoogde vrijstelling van € 100.000,00 voor de aanschaf van eigen woning is vervallen.

 

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.055.022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel of Koen van den Berg.

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis.