Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2015

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 121.296 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Wat hierin is gewijzigd ten opzichte van 2014 is de hoogte van de eerste schijf. Deze is verlaagd van € 117.214 naar € 121.296.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner € 633.014
Invalide kind (onder allerlei voorwaarden) €   60.138
Kind €   20.047
Kleinkind €   20.047
Ouder €   47.477
Overige verkrijger €     2.111

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 5.277
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 25.322
Extra verhoging eigen woning/studie kind € 52.752
Extra verhoging eigen woning/studie als kind de éénmalige verhoging in het verleden heeft gekregen € 27.432
Overige verkrijger € 2.111
De verhoogde vrijstelling van € 100.000,00 voor de aanschaf van eigen woning is vervallen.

 

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.055.022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel of Koen van den Berg.

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis.

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van