Olenz notarissen bestaat 333 jaar

Op 18 maart 1681 werd de allereerste akte van ons kantoor op zegel gezet.
Dit jaar bestaan wij dus 333 jaar!

Notariaat in Veenendaal
Eigenlijk waren er al eerder personen die als notaris functioneerden in Veenendaal. Vaak waren dat schoolmeesters die ook de bevoegdheid hadden om notariële akten op te stellen. Schoolmeesters konden immers lezen en schrijven. Het waren geen officiële notarissen maar zij konden wel akten opstellen. Rhenen had wel een notaris, Jacob Boumeister. Die maakte echter nogal wat ruzie in Rhenen en vertrok naar Veenendaal. Dit was de eerste echte notaris in Veenendaal. Zijn archieven zijn ook bewaard gebleven. Zijn zoon Christoffel Boumeister volgde hem op in 1679. Hij liet zich echter pas beëdigen in 1681 en daarom was hij toen pas echt notaris. Christoffel Boumeister kreeg een nummer waaronder hij zijn akten bewaard. Dat nummer is 1503 en dat is nog steeds het nummer dat aan Olenz Notarissen verbonden is. Hoewel er dus al eerder notarissen zijn hebben wij ons maar gehouden aan de laatste datum van een Veenendaalse notaris ofwel 1681.

Notaris C. Boumeister was dus de eerste notaris met protocolnummer 1503, een nummer dat nog steeds aan ons kantoor gekoppeld is. Notaris Boumeister is opgevolgd door veel bekende Veenendaalse notarissen, waaronder J.G. Sandbrink, J. Hage en de notarissen Oude Luttikhuis en Zwaan.

Olenz in 2014

Olenz Notarissen is een van de oudste kantoren van Nederland, maar er zijn nog oudere kantoren. Het is op zich wel bijzonder dat in al die jaren het kantoor steeds heeft bestaan. Wel steeds onder de naam van de notaris die op dat moment notaris was. De naam van het kantoor is dus wel veranderd in de loop van de tijd. De naam Olenz Notarissen is de afkorting van Oude Luttikhuis EN  Zwaan. Toen deze notarissen met pensioen gingen, is besloten om de naam om te bouwen naar OLENZ.  Het kantoor was inmiddels gegroeid naar een kantoor wat met 3 notarissen en 9 kandidaat notarissen tot de 25 grootste kantoren van Nederland hoort.

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis.