19 januari , 2015

2 minuten

Olenz notarissen bestaat 333 jaar

Op 18 maart 1681 werd de allereerste akte van ons kantoor op zegel gezet.


Dit jaar bestaan wij dus 333 jaar

Notariaat in Veenendaal

Eigenlijk waren er al eerder personen die als notaris functioneerden in Veenendaal. Vaak waren dat schoolmeesters die ook de bevoegdheid hadden om notariële akten op te stellen. Schoolmeesters konden immers lezen en schrijven. Het waren geen officiële notarissen maar zij konden wel akten opstellen. Rhenen had wel een notaris, Jacob Boumeister. Die maakte echter nogal wat ruzie in Rhenen en vertrok naar Veenendaal. Dit was de eerste echte notaris in Veenendaal. Zijn archieven zijn ook bewaard gebleven. Zijn zoon Christoffel Boumeister volgde hem op in 1679. Hij liet zich echter pas beëdigen in 1681 en daarom was hij toen pas echt notaris. Christoffel Boumeister kreeg een nummer waaronder hij zijn akten bewaard. Dat nummer is 1503 en dat is nog steeds het nummer dat aan Olenz Notarissen verbonden is. Hoewel er dus al eerder notarissen zijn hebben wij ons maar gehouden aan de laatste datum van een Veenendaalse notaris ofwel 1681.

Notaris C. Boumeister was dus de eerste notaris met protocolnummer 1503, een nummer dat nog steeds aan ons kantoor gekoppeld is. Notaris Boumeister is opgevolgd door veel bekende Veenendaalse notarissen, waaronder J.G. Sandbrink, J. Hage en de notarissen Oude Luttikhuis en Zwaan.

Olenz in 2014

Olenz Notarissen is een van de oudste kantoren van Nederland, maar er zijn nog oudere kantoren. Het is op zich wel bijzonder dat in al die jaren het kantoor steeds heeft bestaan. Wel steeds onder de naam van de notaris die op dat moment notaris was. De naam van het kantoor is dus wel veranderd in de loop van de tijd. De naam Olenz Notarissen is de afkorting van Oude Luttikhuis EN  Zwaan. Toen deze notarissen met pensioen gingen, is besloten om de naam om te bouwen naar OLENZ.  

Het kantoor was inmiddels gegroeid naar een kantoor wat met 3 notarissen en 9 kandidaat notarissen tot de 25 grootste kantoren van Nederland hoort.

Olenz notarissen bestaat 333 jaar

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Olenz notarissen bestaat 333 jaar?

Stel direct uw vraag.