19 januari , 2015

2 minuten

Olenz notarissen bestaat 333 jaar

Op 18 maart 1681 werd de allereerste akte van ons kantoor op zegel gezet.


Dit jaar bestaan wij dus 333 jaar

Notariaat in Veenendaal

Eigenlijk waren er al eerder personen die als notaris functioneerden in Veenendaal. Vaak waren dat schoolmeesters die ook de bevoegdheid hadden om notariële akten op te stellen. Schoolmeesters konden immers lezen en schrijven. Het waren geen officiële notarissen maar zij konden wel akten opstellen. Rhenen had wel een notaris, Jacob Boumeister. Die maakte echter nogal wat ruzie in Rhenen en vertrok naar Veenendaal. Dit was de eerste echte notaris in Veenendaal. Zijn archieven zijn ook bewaard gebleven. Zijn zoon Christoffel Boumeister volgde hem op in 1679. Hij liet zich echter pas beëdigen in 1681 en daarom was hij toen pas echt notaris. Christoffel Boumeister kreeg een nummer waaronder hij zijn akten bewaard. Dat nummer is 1503 en dat is nog steeds het nummer dat aan Olenz Notarissen verbonden is. Hoewel er dus al eerder notarissen zijn hebben wij ons maar gehouden aan de laatste datum van een Veenendaalse notaris ofwel 1681.

Notaris C. Boumeister was dus de eerste notaris met protocolnummer 1503, een nummer dat nog steeds aan ons kantoor gekoppeld is. Notaris Boumeister is opgevolgd door veel bekende Veenendaalse notarissen, waaronder J.G. Sandbrink, J. Hage en de notarissen Oude Luttikhuis en Zwaan.

Olenz in 2014

Olenz Notarissen is een van de oudste kantoren van Nederland, maar er zijn nog oudere kantoren. Het is op zich wel bijzonder dat in al die jaren het kantoor steeds heeft bestaan. Wel steeds onder de naam van de notaris die op dat moment notaris was. De naam van het kantoor is dus wel veranderd in de loop van de tijd. De naam Olenz Notarissen is de afkorting van Oude Luttikhuis EN  Zwaan. Toen deze notarissen met pensioen gingen, is besloten om de naam om te bouwen naar OLENZ.  

Het kantoor was inmiddels gegroeid naar een kantoor wat met 3 notarissen en 9 kandidaat notarissen tot de 25 grootste kantoren van Nederland hoort.

Olenz notarissen bestaat 333 jaar

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Olenz notarissen bestaat 333 jaar?

Stel direct uw vraag.