2 november , 2018

2 minuten

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in de inkomstenbelasting aftrekken.

Wanneer is sprake van een ANBI?

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.
 • De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteiteisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen

Daarnaast moet een ANBI verplicht een aantal gegevens  op een website publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN/fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de doelstelling
 • het beleidsplan
 • de bestuurssamenstelling
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

De ANBI’s mogen deze informatie ook publiceren via de site van een overkoepelende brancheorganisatie.

Voldoet de instelling niet aan deze eisen dan vervalt de ANBI-status. Uw schenking is dan dus niet aftrekbaar!  Controleert u dus ieder jaar of de ANBI status nog op uw instelling van toepassing is.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Leonie Stokkel. Zij helpt u graag verder.

BV

Als ondernemer kunnen er allerlei redenen zijn om een B.V. op te willen richten. Een veilige haven voor uw pensioen, het starten of uitbreiden van een onderneming of een nieuwe samenwerking.

Een voordeel van de BV is het beperkte risico op privé aansprakelijkheid. Maar ook bij een B.V. is het risico op aansprakelijkheid aanwezig.  Laat u daar goed over adviseren.

Een BV heeft een kapitaal dat verdeeld is in aandelen. Deze aandelen worden gehouden door de aandeelhouders. Zij nemen belangrijke beslissingen in de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurders zorgen voor de dagelijkse gang van zaken.

In de statuten van een BV staan de spelregels waar aandeelhouders en bestuurders zich aan moeten houden. U ben t vrij om te bepalen welke spelregels in de statuten van uw BV komen te staan, zo lang het niet in strijd is met de wet.

De wet geeft veel flexibiliteit ten aanzien van welke spelregels u kunt opnemen in de statuten.

Je kunt al een BV oprichten met een kapitaal van € 1,-. Dat kan bijvoorbeeld verdeeld zijn in één aandeel van € 1,- of 100 aandelen van € 0,01.

In principe geeft elk aandeel recht op een deel van de winst van de BV én stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Maar het is ook mogelijk om aandelen zonder winstrecht of zonder stemrecht uit te geven.

Naast de statuten van de BV kunnen aandeelhouders ook een aandeelhoudersovereenkomst opstellen. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen veel belangrijke dingen worden geregeld, die niet gepubliceerd worden bij de kamer van koophandel (in tegenstelling tot de statuten).

Een aandeelhoudersovereenkomst biedt onder andere ruimte om vast te leggen hoe aandeelhouders hun samenwerking kunnen beëindigen op een goede manier. Denk aan wat er gebeurt indien een aandeelhouder overlijdt of ernstig ziek wordt.

ANBI

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over ANBI?

Stel direct uw vraag.