ANBI

Rechtsvraag :

Doet u daaraan, aan periodieke schenkingen? Een periodieke schenking is een schenking waarbij u zich heeft verplicht om een bepaalde periode, in ieder geval ten minste vijf jaar een schenking te doen.

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in de inkomstenbelasting aftrekken.

Wanneer is sprake van een ANBI?

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.
 • De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteiteisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen

Daarnaast moet een ANBI verplicht een aantal gegevens  op een website publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN/fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de doelstelling
 • het beleidsplan
 • de bestuurssamenstelling
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

De ANBI’s mogen deze informatie ook publiceren via de site van een overkoepelende brancheorganisatie.

Voldoet de instelling niet aan deze eisen dan vervalt de ANBI-status. Uw schenking is dan dus niet aftrekbaar!  Controleert u dus ieder jaar of de ANBI status nog op uw instelling van toepassing is.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Leonie Stokkel. Zij helpt u graag verder.

BV

Als ondernemer kunnen er allerlei redenen zijn om een B.V. op te willen richten. Een veilige haven voor uw pensioen, het starten of uitbreiden van een onderneming of een nieuwe samenwerking.

Een voordeel van de BV is het beperkte risico op privé aansprakelijkheid. Maar ook bij een B.V. is het risico op aansprakelijkheid aanwezig.  Laat u daar goed over adviseren.

Een BV heeft een kapitaal dat verdeeld is in aandelen. Deze aandelen worden gehouden door de aandeelhouders. Zij nemen belangrijke beslissingen in de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurders zorgen voor de dagelijkse gang van zaken.

In de statuten van een BV staan de spelregels waar aandeelhouders en bestuurders zich aan moeten houden. U ben t vrij om te bepalen welke spelregels in de statuten van uw BV komen te staan, zo lang het niet in strijd is met de wet.

De wet geeft veel flexibiliteit ten aanzien van welke spelregels u kunt opnemen in de statuten.

Je kunt al een BV oprichten met een kapitaal van € 1,-. Dat kan bijvoorbeeld verdeeld zijn in één aandeel van € 1,- of 100 aandelen van € 0,01.

In principe geeft elk aandeel recht op een deel van de winst van de BV én stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Maar het is ook mogelijk om aandelen zonder winstrecht of zonder stemrecht uit te geven.

Naast de statuten van de BV kunnen aandeelhouders ook een aandeelhoudersovereenkomst opstellen. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen veel belangrijke dingen worden geregeld, die niet gepubliceerd worden bij de kamer van koophandel (in tegenstelling tot de statuten).

Een aandeelhoudersovereenkomst biedt onder andere ruimte om vast te leggen hoe aandeelhouders hun samenwerking kunnen beëindigen op een goede manier. Denk aan wat er gebeurt indien een aandeelhouder overlijdt of ernstig ziek wordt.

Een vraag over

ANBI

Stel direct uw vraag.

Ondernemingsrecht

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat deze…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt te hoog is vastgesteld, kunt…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Grenzeloos verliefd

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Misschien heeft u…..

Lees bericht verder