1 januari , 2018

< 1 minuten

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018

De volgende tarieven zijn van toepassing als u in 2018 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2018 is overleden.

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 123.248 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 123.248 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 123.248 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner€ 643.194
Invalide kind (onder voorwaarden)€   61.106
Kind€   20.371
Kleinkind€   20.371
Ouders€   48.242
Overige verkrijger€     2.147

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind€ 5.363
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar€ 25.731
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar i.v.m. studie (onder voorwaarden)€ 53.602
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar i.v.m. eigen woning (onder voorwaarden)€ 100.800
Overige verkrijgers€ 2.147

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.071.987. Voor deze vrijstelling gelden diverse voorwaarden, onder andere ten aanzien van de periode waarover de onderneming tot het vermogen van de schenker/erflater behoorde en ten aanzien van de voortzetting van de onderneming door de verkrijger.

Wij zijn gespecialiseerd in zowel de civiele kant als de belastingtechnische kant ten aanzien van schenkingen en erfenissen en wij hebben derhalve ruime ervaring in de toepassing van de diverse vrijstellingen. Ook de Inkomstenbelasting aspecten zijn hierbij belangrijk en ook die betrekken wij in onze advisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel of Koen van den Berg.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018?

Stel direct uw vraag.