2 november , 2018

< 1 minuten

Denkt u eraan om aan uw kinderen vermogen te gaan schenken? Dan is het belangrijk om de spelregels te kennen.

Er zijn 2 manieren om geld aan uw kinderen te schenken.

  • U geeft het bedrag in contanten.

Door een envelop met contant geld aan het kind te geven of door het bedrag over te maken op de bankrekening van het kind.

  • U schenkt het bedrag ‘op papier’. Hierdoor leent u het bedrag als het ware gelijk weer terug van het kind. U heeft de beschikking over het bedrag. Uw kind niet.

Deze schenking op papier moet bij notariële akte worden gedaan. Ook moet u ieder jaar 6% rente over het geschonken bedrag aan uw kind betalen.
Als aan alle spelregels is voldaan dan mogen de geschonken bedragen bij uw overlijden van uw nalatenschap worden afgetrokken waardoor er minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

Wilt u dat de schenking alleen voor uw eigen kind is en niet voor ook voor de partner van uw kind? Dan kunt u schenken onder de uitsluitingsclausule. Bij een eventuele echtscheiding tussen uw kind en uw schoonkind is de schenking dan alleen voor uw kind.

Voor meer informatie over de van schenkbelasting vrijgestelde bedragen, het maken van een afspraak of andere vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Schenken

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Schenken?

Stel direct uw vraag.