Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2017

Rechtsvraag :

De tarieven en vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting voor het jaar 2017 zijn bekend gemaakt.

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 122.269 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 122.269 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 122.269 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner € 638.089
Invalide kind (onder voorwaarden) €   60.621
Kind €   20.209
Kleinkind €   20.209
Ouder €   47.859
Overige verkrijger €     2.129

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 5.320
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 25.526
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
i.v.m. studie (onder voorwaarden)
€ 53.176
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
i.v.m. eigen woning (onder voorwaarden)
€ 100.000
Overige verkrijger € 2.129

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.063.479. Voor deze vrijstelling gelden diverse voorwaarden, onder andere ten aanzien van de periode waarover de onderneming tot het vermogen van de schenker/erflater behoorde en ten aanzien van de voortzetting van de onderneming door de verkrijger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel of Koen van den Berg.

Een vraag over

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2017

Stel direct uw vraag.

Familie- en Erfrecht

ANBI

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in de inkomstenbelasting aftrekken. Wanneer is…..

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat deze…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt te hoog is vastgesteld, kunt…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Grenzeloos verliefd

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de…..

Lees bericht verder