1 januari , 2017

< 1 minuten

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2017

De tarieven en vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting voor het jaar 2017 zijn bekend gemaakt.

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 122.269 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 122.269 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 122.269 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner€ 638.089
Invalide kind (onder voorwaarden)€   60.621
Kind€   20.209
Kleinkind€   20.209
Ouder€   47.859
Overige verkrijger€     2.129

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind€ 5.320
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar€ 25.526
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
i.v.m. studie (onder voorwaarden)
€ 53.176
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
i.v.m. eigen woning (onder voorwaarden)
€ 100.000
Overige verkrijger€ 2.129
  

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.063.479. Voor deze vrijstelling gelden diverse voorwaarden, onder andere ten aanzien van de periode waarover de onderneming tot het vermogen van de schenker/erflater behoorde en ten aanzien van de voortzetting van de onderneming door de verkrijger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel of Koen van den Berg.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2017

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2017?

Stel direct uw vraag.