19 november , 2018

< 1 minuten

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2019

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2019 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2019 is overleden.

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 124.727 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 124.727 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 124.727 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner€ 650.913
Invalide kind (onder voorwaarden)€   61.840
Kind€   20.616
Kleinkind€   20.616
Ouders€   48.821
Overige verkrijgers€     2.173

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind€ 5.428
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar€ 26.040
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar i.v.m. studie (onder voorwaarden)€ 54.246
Eénmalige verhoging voor kind of overige verkrijgers (18-40 jaar) i.v.m. eigen woning (onder voorwaarden)€ 102.010
Overige verkrijgers€ 2.173

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.084.851. Voor deze vrijstelling gelden diverse voorwaarden, onder andere ten aanzien van de periode waarover de onderneming tot het vermogen van de schenker/erflater behoorde en ten aanzien van de voortzetting van de onderneming door de verkrijger.

Wij zijn gespecialiseerd in zowel de civiele kant als de belastingtechnische kant ten aanzien van schenkingen en erfenissen en wij hebben derhalve ruime ervaring in de toepassing van de diverse vrijstellingen. Ook de Inkomstenbelasting aspecten zijn hierbij belangrijk en ook die betrekken wij in onze advisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel, Koen van den Berg, Ilse Dommerholt of Mardaine Tokaai.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2019

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2019?

Stel direct uw vraag.