Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2019

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2019 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2019 is overleden.

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 124.727 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 124.727 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 124.727 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

 

Vrijstellingen erfbelasting

Partner € 650.913
Invalide kind (onder voorwaarden) €   61.840
Kind €   20.616
Kleinkind €   20.616
Ouders €   48.821
Overige verkrijgers €     2.173

 

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 5.428
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 26.040
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar i.v.m. studie (onder voorwaarden) € 54.246
Eénmalige verhoging voor kind of overige verkrijgers (18-40 jaar) i.v.m. eigen woning (onder voorwaarden) € 102.010
Overige verkrijgers € 2.173

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.084.851. Voor deze vrijstelling gelden diverse voorwaarden, onder andere ten aanzien van de periode waarover de onderneming tot het vermogen van de schenker/erflater behoorde en ten aanzien van de voortzetting van de onderneming door de verkrijger.

Wij zijn gespecialiseerd in zowel de civiele kant als de belastingtechnische kant ten aanzien van schenkingen en erfenissen en wij hebben derhalve ruime ervaring in de toepassing van de diverse vrijstellingen. Ook de Inkomstenbelasting aspecten zijn hierbij belangrijk en ook die betrekken wij in onze advisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel, Koen van den Berg, Ilse Dommerholt of Mardaine Tokaai.

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis.