Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Rechtsvraag :

Voor de berekening van de hoogte van de erfbelasting moet de eigen woning worden opgenomen tegen de WOZ waarde. Deze waarde ligt nu soms hoger dan de werkelijke waarde.

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt te hoog is vastgesteld, kunt u als erfgenaam toch bezwaar maken. U bent namelijk doordat u erfgenaam bent geworden een nieuw belanghebbende. Als nieuw belanghebbende kunt u bij de gemeente een nieuwe WOZ beschikking aanvragen. Tegen deze nieuwe beschikking kunt u vervolgens bezwaar maken. Wordt uw bezwaar gegrond verklaard, dan betaalt u dus minder erfbelasting. Houdt u wel rekening dat er op grond van de algemene wet bestuursrecht diverse termijnen gelden.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met mr. Jan-Willem Hermans of mr. Leonie Stokkel. Zij vertellen u graag meer over de verschillende mogelijkheden.

Een vraag over

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Stel direct uw vraag.

Familie- en Erfrecht

ANBI

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in de inkomstenbelasting aftrekken. Wanneer is…..

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat deze…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Grenzeloos verliefd

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Misschien heeft u…..

Lees bericht verder