2 november , 2018

< 1 minuten

Voor de berekening van de hoogte van de erfbelasting moet de eigen woning worden opgenomen tegen de WOZ waarde. Deze waarde ligt nu soms hoger dan de werkelijke waarde.

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt te hoog is vastgesteld, kunt u als erfgenaam toch bezwaar maken. U bent namelijk doordat u erfgenaam bent geworden een nieuw belanghebbende. Als nieuw belanghebbende kunt u bij de gemeente een nieuwe WOZ beschikking aanvragen. Tegen deze nieuwe beschikking kunt u vervolgens bezwaar maken. Wordt uw bezwaar gegrond verklaard, dan betaalt u dus minder erfbelasting. Houdt u wel rekening dat er op grond van de algemene wet bestuursrecht diverse termijnen gelden.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met mr. Jan-Willem Hermans of mr. Leonie Stokkel. Zij vertellen u graag meer over de verschillende mogelijkheden.

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn?

Stel direct uw vraag.