2 november , 2018

< 1 minuten

De wereld wordt steeds kleiner. In het dagelijks leven komen we steeds vaker internationale relaties tegen.

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de juridische spelregels zijn en deze vervolgens goed in kaart te brengen. Pas dan weet men waar men aan toe is.

Waar moet eigenlijk allemaal aan worden gedacht bij het juridisch in kaart brengen van een internationale relatie?

Welk recht is van toepassing op uw huwelijk?

Kan er een keuze worden gemaakt voor het recht van een bepaald land? En welke gevolgen heeft dit dan? Oftewel, is er sprake van gemeenschap van goederen of is er sprake van een ander regime en wat zijn daarvan de juridische gevolgen? We kunnen dit samen met u in kaart brengen en u hierover voorlichten.

Welk recht is van toepassing op de nalatenschap?

Zijn er nog speciale regels van toepassing op specifieke vermogensbestanddelen in het buitenland? Ook hier is een rechtskeuze van wezenlijk belang. Laat u daarover goed informeren.
Vanaf het moment van inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening is het recht van het land dat van toepassing is op de nalatenschap het recht is dat van toepassing is op de vererving van de gehele nalatenschap alsmede op de afwikkeling ervan. Dus
ook ten aanzien van buitenlandse vermogensbestanddelen.

Welke fiscale regels spelen er allemaal bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Hier zijn internationale verdragen van belang. Dit is met name afhankelijk van de vermogensbestanddelen die zich in een
nalatenschap bevinden.

Olenz notarissen heeft ervaring met de afwikkeling van nalatenschappen binnen en buiten de EU. Wij brengen uw situatie helder in kaart en wij kunnen u voorzien van een advies op maat zodat u weet waar u aan toe bent en uw nageslacht ook.

Grenzeloos verliefd

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Opeisen erfdeel. Legitieme portie.

Kunnen een erfrechtelijke onderbedelingsvordering en een legitieme portie worden opgeëist als er geen liquiditeiten aanwezig zijn in een nalatenschap die zuiver aanvaard is?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Grenzeloos verliefd?

Stel direct uw vraag.