Grenzeloos verliefd

Rechtsvraag :

De wereld wordt steeds kleiner. In het dagelijks leven komen we steeds vaker internationale relaties tegen.

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de juridische spelregels zijn en deze vervolgens goed in kaart te brengen. Pas dan weet men waar men aan toe is.

Waar moet eigenlijk allemaal aan worden gedacht bij het juridisch in kaart brengen van een internationale relatie?

  • welk recht is van toepassing op uw huwelijk?

Kan er een keuze worden gemaakt voor het recht van een bepaald land? En welke gevolgen heeft dit dan? Oftewel, is er sprake van gemeenschap van goederen of is er sprake van een ander regime en wat zijn daarvan de juridische gevolgen? We kunnen dit samen met u in kaart brengen en u hierover voorlichten.

  • welk recht is van toepassing op de nalatenschap?

Zijn er nog speciale regels van toepassing op specifieke vermogensbestanddelen in het buitenland? Ook hier is een rechtskeuze van wezenlijk belang. Laat u daarover goed informeren.
Vanaf het moment van inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening is het recht van het land dat van toepassing is op de nalatenschap het recht is dat van toepassing is op de vererving van de gehele nalatenschap alsmede op de afwikkeling ervan. Dus
ook ten aanzien van buitenlandse vermogensbestanddelen.

  • welke fiscale regels spelen er allemaal bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Hier zijn internationale verdragen van belang. Dit is met name afhankelijk van de vermogensbestanddelen die zich in een
nalatenschap bevinden.

Olenz notarissen heeft ervaring met de afwikkeling van nalatenschappen binnen en buiten de EU. Wij brengen uw situatie helder in kaart en wij kunnen u voorzien van een advies op maat zodat u weet waar u aan toe bent en uw nageslacht ook.

Een vraag over

Grenzeloos verliefd

Stel direct uw vraag.

Familie- en Erfrecht

ANBI

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in de inkomstenbelasting aftrekken. Wanneer is…..

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat deze…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt te hoog is vastgesteld, kunt…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Misschien heeft u…..

Lees bericht verder