19 juli , 2021

4 minuten

Begin ruim op tijd met nadenken over bedrijfsopvolging

Familiebedrijven komen vanuit heel Nederland naar OlenZ notarissen in Veenendaal zodra de bedrijfsopvolging gaat spelen.

De reden is niet alleen dat 6 van de 17 juristen die hier werken, gespecialiseerd zijn in de fiscale en juridische aspecten van bedrijfsopvolging: ‘De zachte kant is minstens zo belangrijk: hoe voorkom je ruzie in de familie?’

Het gedreven team van OlenZ bevindt zich al een tijd in de top 25 van notariskantoren in Nederland. ‘Achter elke ondernemer zit een particulier, zo realiseren wij ons en we houden ons dan ook bezig met ondernemingsrecht en vastgoedrecht, naast de gebruikelijke zaken binnen het personen en familierecht,’ aldus notaris Mr. Arnaud Wilod Versprille. Net als notaris mr. Isabelle Cox is hij gespecialiseerd in ondernemingsrecht en beiden zijn deskundige en betrokken sparringpartners voor ondernemers.

Specialisten

Bij een bedrijfsovername in de familiesfeer moeten veel zakelijke én gevoelige kwesties goed geregeld worden. Wilod Versprille: ‘Wat is de financiële capaciteit van het bedrijf, hoe regel je alles eerlijk voor alle kinderen, wat is de positie van de schoonfamilie als de bedrijfsopvolger gaat scheiden, moet er vermogen gereserveerd worden voor de kleinkinderen, blijven de ouders na de overname nog aan het bedrijf verbonden of trekken ze zich helemaal terug? Deze en nog veel meer kwesties vragen om een passende oplossing. Naast ondernemingsrecht spelen hier dan ook erfrecht, schenkingsrecht, huwelijkswetgeving en personen en familierecht een rol. Dan is het goed te weten dat wij specialisten op al deze gebieden in huis hebben.’

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Belastingtechnisch is het zo geregeld, dat bij een bedrijfsoverdracht het eerste miljoen van de bedrijfswaarde geheel vrij naar de kinderen kan overgaan en dat van het volgende miljoen 83 % is vrijgesteld. Isabelle Cox: ‘Stel: een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) heeft een bedrijf met een waarde van één miljoen euro en hij heeft privé één miljoen op de bank staan. Hij heeft twee kinderen, waarvan de één bij zijn overlijden de zaak overneemt. Die hoeft dan geen belasting te betalen. Het kind dat de bankrekening met één miljoen erft, betaalt ongeveer 2 ton aan de belasting. Als je deze ongelijkheid wil voorkomen – en dat kan – dan moet je er vooral vooraf over nadenken en maatregelen nemen.’

Emotie – geld

Wilod Versprille signaleert dat dit soort kwesties vaak tot scheve ogen leidt. Hij hecht dan ook veel belang aan intensieve gesprekken met alle betrokkenen bij de bedrijfsovername. ‘Want als één van de kinderen zich miskend voelt, dan geeft dat emotionele problemen.
Dat ontaardt vrijwel altijd in onenigheid binnen de familie en dan wordt vanuit emotie over geld gestreden. Dat moet je zien te voorkomen met goed gevoerde, verkennende gesprekken.’

“Als notaris hebben we een belangrijke vertrouwenspositie”

Opvolgingskwesties

Cox ziet de worsteling tussen familie versus bedrijf en emotie versus geld ook terug in de opvolgingskwesties. Vader laat een florerend bedrijf achter, zoon is jong en zit vol nieuwe ideeën over de bedrijfsvoering. Vader is bang dat het niet goed uitpakt en begint zich weer stevig met de bedrijfsvoering te bemoeien. Als je dan pas gaat bedenken welke afspraken je hierover wil maken, dan ben je te laat. Isabelle Cox: ‘Vanuit onze ervaring stellen wij al deze kwesties tijdig aan de orde. Als notaris hebben we een belangrijke vertrouwenspositie. Binnenskamers kan iedereen vrijuit spreken over visie, bezwaren en angsten. Dat is een niet te onderschatten basis voor een succesvol proces.’ Het geeft haar een enorme voldoening om uiteindelijk te zien, dat iedereen binnen de familie tevreden terugkijkt op het opvolgingsproces.

Proactief

Bedrijfsopvolging is duidelijk geen zaak van vandaag op morgen. ‘Begin er liefst drie tot vijf jaar vóórdat het zover is over na te denken. Ook al is de ondernemer zelf nog jong en vindt hij dat zijn kinderen eerst een aantal jaren in het bedrijf moeten komen werken. Want er komt nu eenmaal veel voorwerk aan te pas. Neem de bedrijfsopvolgingsfaciliteit: die kent wel voorwaarden. Als je bedrijf daar niet aan voldoet, moet je dus eerst herstructureren. En je moet vaak met de fiscus overleggen over waarderingen. Dat kost allemaal tijd.’ Bij hun bestaande klanten stellen de notarissen bij OlenZ zich proactief op: ‘We zijn geen notarissen die ‘wachten tot het grind knerpt’; we gaan zelf vaak ongevraagd het gesprek al aan over de bedrijfsopvolging. Juist omdat er veel emotie aan te pas komt, is het goed op tijd vertrouwd te raken met het idee. Door proactief te handelen, voorkomen we vaak onnodige stress’, aldus Wilod Versprille.

“Begin 3 tot 5 jaar van tevoren met nadenken over bedrijfsopvolging”

Tijdig vastleggen

Cox omschrijft de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit als gunstig voor het bedrijfsleven. Maar het is niet vanzelfsprekend, dat dit altijd zo blijft. Daarom kijken de specialisten bij OlenZ notarissen elk jaar extra alert naar de troonrede. ‘De verwachting is dat de regeling niet beter, maar eerder slechter zal worden. Dat kan ook een reden zijn om niet nog jarenlang te wachten met het nadenken over bedrijfsopvolging.

Want wat onder de huidige regeling is vastgelegd, pakt niemand je meer af’, geeft Isabelle Cox de ondernemers mee.

Begin ruim op tijd met nadenken over bedrijfsopvolging

Pandrecht op aandelen in een BV en de bijzondere positie van de pandhouder

Pandrecht is een beperkt zekerheidsrecht dat, net als het recht van hypotheek, de pandhouder de bevoegdheid geeft om het onderpand in geval van verzuim van de schuldenaar openbaar te verkopen.

Aandeelhoudersovereenkomst: handig of papierwerk van juristen

Als je aandeelhouder bent in een BV, gelden er verschillende spelregels.

Fusies en splitsingen, hoe zit dat nu precies?!

Wilt u uw huidige structuur opschonen, omdat u teveel vennootschappen heeft? Door middel van een fusie kunt u twee BV’s samen voegen.

Storting op aandelen via de notariële kwaliteitsrekening

Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht zijn de regels rondom kapitaalbescherming en het storten van een minimumkapitaal sterk gewijzigd

Een vraag over Begin ruim op tijd met nadenken over bedrijfsopvolging?

Stel direct uw vraag.