28 augustus , 2018

< 1 minuten

Storting op aandelen via de notariële kwaliteitsrekening

Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht zijn de regels rondom kapitaalbescherming en het storten van een minimumkapitaal sterk gewijzigd.

Onder andere is de verplichting tot storting van een minimumkapitaal en de storting van ten minste één vierde van het nominale bedrag van aandelen afgeschaft.

De verplichte bankverklaring is ook vervallen.

In de praktijk blijkt dat alvorens een bankrekening door een bank wordt geopend de B.V. moet zijn opgericht. Bij de invoering van de Flex BV is er binnen het notariaat uitgebreid gediscussieerd over de rol van de notaris bij de controle op de storting op aandelen.

Tijdens de cursussen over de Flex BV was er steeds een groep notarissen die vond dat de notaris de storting op aandelen moest controleren, bijvoorbeeld door de storting op aandelen via hun kwaliteitsrekening te laten plaatsvinden; anderen waren van mening dat de notaris geen nieuwe lastenverzwaring moest creëren.

Klik hier om het artikel van mr. Arnaud Wilod Versprille te lezen wat in het WPNR van 25 augustus 2018 (nr. 7205) gepubliceerd is.

Storting op aandelen via de notariële kwaliteitsrekening

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Begin ruim op tijd met nadenken over bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is duidelijk geen zaak van vandaag op morgen. ‘Begin er liefst drie tot vijf jaar vóórdat het zover is over na te denken.

Pandrecht op aandelen in een BV en de bijzondere positie van de pandhouder

Pandrecht is een beperkt zekerheidsrecht dat, net als het recht van hypotheek, de pandhouder de bevoegdheid geeft om het onderpand in geval van verzuim van de schuldenaar openbaar te verkopen.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

Een vraag over Storting op aandelen via de notariële kwaliteitsrekening?

Stel direct uw vraag.