Samenwerking regionale notarissen gaat strijd aan met Zuid As kantoren.

Notaris coöperatie Insurplus biedt collectief vereiste dekking voor grote  opdrachten van bedrijven en non-profit organisaties.

De financiële belangen en de bijbehorende risico’s van transacties die via de notaris worden afgewikkeld, worden steeds omvangrijker. Een beroepsfout door een notaris kan dus grote financiële gevolgen hebben – zowel voor de notaris als voor de betrokken cliënten.
Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen, met voldoende dekking, is essentieel om grote zaken te kunnen begeleiden.
Iedere notaris is voor beroepsaansprakelijkheid verplicht verzekerd voor een bedrag tot 1 miljoen euro. Boven dat bedrag is een notaris verplicht verzekerd voor 24 miljoen euro via de excedentverzekering. In totaal is iedere notaris dus voor 25 miljoen euro verzekerd.

Deze dekkingsgraad is niet voldoende om opdrachten van grotere familiebedrijven, internationale opererende bedrijven en non-profitorganisaties te begeleiden.

De Coöperatie Insurplus geeft regionale notarissen gezamenlijk verzekerde kracht.
In toenemende mate eisen banken en financiers dat de bij een transactie betrokken notariskantoren voor de volle omvang van de transactie verzekerd zijn. Tot dit moment waren echter vrijwel uitsluitend de grote Zuid As -kantoren voor hogere bedragen dan gebruikelijk verzekerd.

Door Coöperatie Insurplus kunnen de aangesloten zelfstandige notariskantoren nu dezelfde dekkingsgraad bieden als de grote Zuid As Kantoren.
De Coöperatie Insurplus biedt haar leden een verzekering aan tot een totaalbedrag van 75 miljoen euro. Zo kunnen de leden van de Coöperatie Insurplus vanaf nu ook zaken tot een omvang van 75 miljoen euro behandelen en afwikkelen voor hun cliënten.

Arnaud Wilod Versprille van Insurplus: “Deelname aan de coöperatie is wat ons betreft een keurmerk. De deelnemende kantoren hebben bewezen kwalitatief hoogwaardig te kunnen opereren. Door onze dekking collectief te regelen, heeft een groep hoog kwalitatieve regionale Notariskantoren, nu eindelijk de financiële rugdekking om de strijd aan met de grote jongens aan de Zuid As.”

Voor informatie omtrent Insurplus, neem contact op met Olenz Notarissen: 0318-529393  of kijk op www.insurplus.nl

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe partner heeft ?

Wat erven kinderen als de vader of moeder een nieuwe

Na een overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de erfenis.