3 oktober , 2018

< 1 minuten

Andere rol voor notaris door blockchain

De toepassing van blockchain zal het notariaat niet vervangen, maar zal wel zorgen voor een verandering van de rol van de notaris.

Het notariaat zal daarbij steeds mee moeten blijven denken over de juridische toepasbaarheid van blockchain. Dat is de conclusie van het vierde Futurology Forum, een initiatief van de Raad van notarissen in Europa (CNUE).

De deelnemers aan het forum spraken vorige week in Valencia uitvoerig over blockchain. Ze concludeerden dat nieuwe technieken als blockchain niet geschuwd moeten worden, maar dat eerst de zwakke punten verbeterd moeten worden voordat blockchain alle bestaande registratiesystemen kan vervangen.

Ervaringen uitwisselen

Tijdens de conferentie, waarbij elf lidstaten waren vertegenwoordigd, wisselden de deelnemers ook ervaringen uit. Zo heeft Italië een notarchain opgezet: een blockchain toepassing voor de bescherming van (stoffen)patronen. In Oostenrijk is een pilot opgezet voor de digitale oprichting van rechtspersonen met tussenkomst van de notaris. Een aantal lidstaten gaf aan toepassingen van blockchain concreet te onderzoeken en zo mogelijk te willen toepassen.

Kansen en zorgen

Het Nederlandse notariaat werd vertegenwoordigd door Isabelle Cox, lid van de CNUE Werkgroep New Technologies and IT. ‘Zowel kansen als zorgen werden uitvoerig besproken.

Het feit dat deelnemende Europese lidstaten in deze setting na willen en durven denken over de toepasbaarheid van nieuwe digitale toepassingen geeft duidelijk aan dat het Europese notariaat bereid is mee te willen evolueren met de veranderende maatschappij.

Daarbij nemen ze tegelijkertijd een gezonde kritische houding aan en kijken ze uitsluitend naar daadwerkelijke verbeteringen’

Over een half jaar komt het forum samen voor een volgende bijeenkomst.

Andere rol voor notaris door blockchain

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Andere rol voor notaris door blockchain?

Stel direct uw vraag.