oktober 3, 2018

< 1 minuten

Andere rol voor notaris door blockchain

Andere rol voor notaris door blockchain

De toepassing van blockchain zal het notariaat niet vervangen, maar zal wel zorgen voor een verandering van de rol van de notaris. Het notariaat zal daarbij steeds mee moeten blijven denken over de juridische toepasbaarheid van blockchain. Dat is de conclusie van het vierde Futurology Forum, een initiatief van de Raad van notarissen in Europa (CNUE).

De deelnemers aan het forum spraken vorige week in Valencia uitvoerig over blockchain. Ze concludeerden dat nieuwe technieken als blockchain niet geschuwd moeten worden, maar dat eerst de zwakke punten verbeterd moeten worden voordat blockchain alle bestaande registratiesystemen kan vervangen.

Ervaringen uitwisselen
Tijdens de conferentie, waarbij elf lidstaten waren vertegenwoordigd, wisselden de deelnemers ook ervaringen uit. Zo heeft Italië een notarchain opgezet: een blockchain toepassing voor de bescherming van (stoffen)patronen. In Oostenrijk is een pilot opgezet voor de digitale oprichting van rechtspersonen met tussenkomst van de notaris. Een aantal lidstaten gaf aan toepassingen van blockchain concreet te onderzoeken en zo mogelijk te willen toepassen.

Kansen en zorgen
Het Nederlandse notariaat werd vertegenwoordigd door Isabelle Cox, lid van de CNUE Werkgroep New Technologies and IT. ‘Zowel kansen als zorgen werden uitvoerig besproken. Het feit dat deelnemende Europese lidstaten in deze setting na willen en durven denken over de toepasbaarheid van nieuwe digitale toepassingen geeft duidelijk aan dat het Europese notariaat bereid is mee te willen evolueren met de veranderende maatschappij. Daarbij nemen ze tegelijkertijd een gezonde kritische houding aan en kijken ze uitsluitend naar daadwerkelijke verbeteringen’.

Over een half jaar komt het forum samen voor een volgende bijeenkomst.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Een vraag over

Andere rol voor notaris door blockchain

Stel direct uw vraag.