2 november , 2018

< 1 minuten

Inschrijven koopovereenkomst

Tussen het tekenen van een koopakte voor een woning (doorgaans bij de makelaar) en de eigendomsoverdracht van die woning bij de notaris zit meestal enige tijd.

In deze periode kan er het een en ander voorvallen waardoor een soepele overdracht bij de notaris verstoord kan worden. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn een eventueel faillissement, surseance van betaling of de toepassing van de schuldsaneringsregeling op verkoper. Ook een na de koop gesloten huurovereenkomst of een na die tijd gelegd beslag of hypotheek op de woning kan roet in het eten gooien. Om de juridische effecten van deze gebeurtenissen te voorkomen, kan ervoor worden gekozen om de koopakte in te schrijven bij het Kadaster.

Als koper bent u dan gedurende een termijn van zes maanden beschermd tegen faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling bij verkoper en huur, beslag of hypotheek op de woning.

In de huidige economische onzekere tijden kan deze zekerheid u rust geven, zodat u zich kunt bezighouden met voor u belangrijkere zaken.

Wilt u meer meer weten? Neemt u dan contact op met mr Jan-Willem Hermans. Hij is u graag van dienst.

Inschrijven koopovereenkomst

Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst?

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 33987 zijn een aantal kamervragen gesteld over het eigenwoningverleden voor de inkomstenbelasting van partners die samen een woning kopen.

HET EIGENWONINGSVERLEDEN: EEN (ON) OPLOSBAAR PROBLEEM?

Indien partners samen een woning in eigendom verkrijgen en één van de partners al een eigenwoningverleden heeft, is mogelijk sprake van nadelige fiscale gevolgen doordat een deel van de eigenwoninglening in Box 3 terechtkomt en de verschuldigde rente daardoor niet aftrekbaar is in Box 1.

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Voor de berekening van de hoogte van de erfbelasting moet de eigen woning worden opgenomen tegen de WOZ waarde. Deze waarde ligt nu soms hoger dan de werkelijke waarde.

Over Duokoop, Koopgarant, Verkoop onder Voorwaarden en andere erfpachtconstructies

Erfpacht is op dit moment veel in het nieuws. Erfpacht is een juridische vorm die op heel verschillende wijzen kan worden gebruikt.

Een vraag over Inschrijven koopovereenkomst?

Stel direct uw vraag.