2 november , 2018

< 1 minuten

Drie dagen bedenktijd bij veiling

Als een woning geveild wordt en u als particulier die woning wil kopen, dan heeft u twee mogelijkheden:

  • uiterlijk twee weken voor de veiling een onderhands bod uitbrengen;
  • bieden op de openbare veiling.

Als koper heeft u drie dagen bedenktijd, waardoor u na het sluiten van een koopovereenkomst nog drie dagen de mogelijkheid heeft om de koop te ontbinden. Bij een veiling werkt dit iets anders. Als u een onderhands bod uitbrengt, dan beoordeelt de rechter of uw bod wordt goedgekeurd. Op uw bod mag geen financieringsvoorbehoud van toepassing zijn, maar u heeft hierbij wel de mogelijkheid om binnen drie dagen te ontbinden op grond van de drie dagen bedenktijd.

Openbare veiling

Maar als u een bod doet op de openbare veiling, dan heeft u én geen financieringsvoorbehoud én geen drie dagen bedenktijd!
In beide gevallen is het dus erg belangrijk dat u advies inwint!

Meer weten

Wilt u meer meer weten? Neemt u dan contact op met mr Jan-Willem Hermans. Hij is u graag van dienst.

Drie dagen bedenktijd bij veiling

Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst?

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 33987 zijn een aantal kamervragen gesteld over het eigenwoningverleden voor de inkomstenbelasting van partners die samen een woning kopen.

HET EIGENWONINGSVERLEDEN: EEN (ON) OPLOSBAAR PROBLEEM?

Indien partners samen een woning in eigendom verkrijgen en één van de partners al een eigenwoningverleden heeft, is mogelijk sprake van nadelige fiscale gevolgen doordat een deel van de eigenwoninglening in Box 3 terechtkomt en de verschuldigde rente daardoor niet aftrekbaar is in Box 1.

Over Duokoop, Koopgarant, Verkoop onder Voorwaarden en andere erfpachtconstructies

Erfpacht is op dit moment veel in het nieuws. Erfpacht is een juridische vorm die op heel verschillende wijzen kan worden gebruikt.

Inschrijven koopovereenkomst

Tussen het tekenen van een koopakte voor een woning (doorgaans bij de makelaar) en de eigendomsoverdracht van die woning bij de notaris zit meestal enige tijd.

Een vraag over Drie dagen bedenktijd bij veiling?

Stel direct uw vraag.