17 oktober , 2018

< 1 minuten

Conifeer, schutting of toch wilg

Binnenkort is het zover. U kunt uw nieuwe woning betrekken. Altijd een spannend moment.

Misschien dat u al plannen heeft voor de aanpak van de tuin. U weet vast dat in het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat u uw buren geen hinder mag toebrengen. Wist u ook dat in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat u binnen twee meter van de erfgrens geen bomen mag planten? Voor struiken en heesters geldt ook een grens, maar dan is de grens een halve meter. Even overleggen dus. Als een boom, heester of heg niet hoger is dan de door u geplaatste schutting mag een buurman of buurvrouw geen bezwaar hebben tegen de plaatsing.

Vanaf het moment dat de boom, heester of heg wel hoger is dan de schutting mag een buur dat wel. Zij kunnen u dan verplichten tot het weghalen van de bewuste boom, heester of heg. Ook mag de buur de overhangende takken en wortels weghalen. Het goede nieuws voor uw buur is dat zij de vruchten die in hun tuin vallen mogen houden.

Dus grijp de borrelafspraak aan om ook de tuinplannen samen te bespreken. In goed overleg kan alles. Succes!

Conifeer, schutting of toch wilg

Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst?

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 33987 zijn een aantal kamervragen gesteld over het eigenwoningverleden voor de inkomstenbelasting van partners die samen een woning kopen.

HET EIGENWONINGSVERLEDEN: EEN (ON) OPLOSBAAR PROBLEEM?

Indien partners samen een woning in eigendom verkrijgen en één van de partners al een eigenwoningverleden heeft, is mogelijk sprake van nadelige fiscale gevolgen doordat een deel van de eigenwoninglening in Box 3 terechtkomt en de verschuldigde rente daardoor niet aftrekbaar is in Box 1.

Over Duokoop, Koopgarant, Verkoop onder Voorwaarden en andere erfpachtconstructies

Erfpacht is op dit moment veel in het nieuws. Erfpacht is een juridische vorm die op heel verschillende wijzen kan worden gebruikt.

Inschrijven koopovereenkomst

Tussen het tekenen van een koopakte voor een woning (doorgaans bij de makelaar) en de eigendomsoverdracht van die woning bij de notaris zit meestal enige tijd.

Een vraag over Conifeer, schutting of toch wilg?

Stel direct uw vraag.