Conifeer, schutting of toch wilg

Rechtsvraag :

Binnenkort is het zover. U kunt uw nieuwe woning betrekken. Altijd een spannend moment.

Misschien dat u al plannen heeft voor de aanpak van de tuin. U weet vast dat in het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat u uw buren geen hinder mag toebrengen. Wist u ook dat in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat u binnen twee meter van de erfgrens geen bomen mag planten? Voor struiken en heesters geldt ook een grens, maar dan is de grens een halve meter. Even overleggen dus. Als een boom, heester of heg niet hoger is dan de door u geplaatste schutting mag een buurman of buurvrouw geen bezwaar hebben tegen de plaatsing. Vanaf het moment dat de boom, heester of heg wel hoger is dan de schutting mag een buur dat wel. Zij kunnen u dan verplichten tot het weghalen van de bewuste boom, heester of heg. Ook mag de buur de overhangende takken en wortels weghalen. Het goede nieuws voor uw buur is dat zij de vruchten die in hun tuin vallen mogen houden. Dus grijp de borrelafspraak aan om ook de tuinplannen samen te bespreken. In goed overleg kan alles. Succes!

Een vraag over

Conifeer, schutting of toch wilg

Stel direct uw vraag.

Onroerend goed

Drie dagen bedenktijd bij veiling

– uiterlijk twee weken voor de veiling een onderhands bod uitbrengen; – bieden op de openbare veiling. Als koper heeft u drie dagen bedenktijd, waardoor…..

Lees bericht verder

Onroerend goed

Inschrijven koopovereenkomst

In deze periode kan er het een en ander voorvallen waardoor een soepele overdracht bij de notaris verstoord kan worden. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn…..

Lees bericht verder

Onroerend goed

Over Duokoop, Koopgarant, Verkoop onder Voorwaarden en andere erfpachtconstructies

Op dit moment wordt erfpacht gebruikt als een alternatieve financieringsvorm. Duokoop, Koopgarant en Verkoop onder voorwaarden zijn hier voorbeelden van. Er zijn ook gemeenten die…..

Lees bericht verder
Alles over Duurzaam investeren

Duurzaam

Wat heb ik te maken met de warmtewet?

De warmtewet De Warmtewet is onder meer van belang indien een afnemer warmte afneemt van een warmtenet (stadsverwarming of blokverwarming of een warmte-koude opslaginstallatie), met…..

Lees bericht verder