Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Rechtsvraag :

Misschien heeft u er wel is over gehoord: de VBI. Deze afkorting staat voor de Vrijgestelde Beleggingsinstelling.

Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat deze wordt omgezet in een VBI.

Voordeel van de VBI is dat deze niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting en in principe ook niet voor de dividendbelasting. Wel betalen de aandeelhouders (indien ze natuurlijk personen zijn) inkomstenbelasting, maar doordat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is kan een VBI een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren.

Het voordeel van de VBI is namelijk dat het rendement op het vermogen niet wordt belast met 20% of 25% vennootschapsbelasting.  Ook kan de VBI interessant zijn vanuit privacy oogpunt. De VBI kan zodanig worden ingericht, dat anderen geen inzicht hebben in het vermogen van de VBI.

Wel zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan een vennootschap voordat deze door de belastingdienst wordt aanmerkt als VBI. Een VBI moet bijvoorbeeld minimaal 2 aandeelhouders hebben, waarbij allebei de aandeelhouders minimaal 10% in handen moeten hebben. Bovendien moet het zoals hiervoor is aangegeven gaan om een vennootschap met veel liquide middelen. Een vennootschap die belegt in vastgoed of een vennootschap die geldleningen heeft verstrekt aan bijvoorbeeld een werkmaatschappij komt niet voor de VBI-status in aanmerking.

Hoe wordt zo’n VBI nu gecreëerd? Eigenlijk zijn er drie manieren:

  • oprichting: er kan een VBI worden opgericht. Er zijn twee rechtsvormen die geschikt zijn als VBI, namelijk de naamloze vennootschap of het fonds voor gemene rekening;
  • omzetting: uw bestaande vennootschap kan worden omgezet in een VBI (mits er alleen liquide middelen in de vennootschap zitten);
  • afsplitsen: heeft u een vennootschap waarin zowel liquide middelen als activiteiten zitten, dan kan u de liquide middelen afsplitsen naar een nieuwe vennootschap en deze omzetten in een VBI.

Om als VBI te worden aangemerkt, dient er een verzoek te worden gedaan bij de belastingdienst. Wees hiermee op tijd, want een VBI-status kan alleen ingaan aan het begin van een boekjaar.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de VBI en wilt u weten of uw BV in aanmerking komt voor de VBI-status? Olenz notarissen heeft ervaring met het opzetten van VBI-structuren, dus neem voor vragen gerust contact op met Renate Baegen.

Een vraag over

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Stel direct uw vraag.

Familie- en Erfrecht

ANBI

Als u deze schenking aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) doet, dan kunt u deze gehele schenking in de inkomstenbelasting aftrekken. Wanneer is…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Als erfgenaam betaalt u dus over een hogere waarde, terwijl uw daadwerkelijke verkrijging lager is. Als de WOZ waarde echt te hoog is vastgesteld, kunt…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Grenzeloos verliefd

Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het belangrijk om te weten wat de…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Misschien heeft u…..

Lees bericht verder