Aandeelhoudersovereenkomst: handig of papierwerk van juristen

Rechtsvraag :

Als je aandeelhouder bent in een BV, gelden er verschillende spelregels.

Deze spelregels staan in de statuten van de BV. Kent een BV meer dan één aandeelhouder, dan zijn deze spelregels erg interessant. Vaak wordt er naast de statuten ook een aparte aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. Is dat nou echt nodig, of is dat leuk papierwerk van juristen?

 

Goede statuten kunnen een hoop regelen. Hoe besluiten worden genomen, wat het bestuur wel of niet mag, wanneer de algemene vergadering goedkeuring moet geven of wanneer een aandeelhouder zijn aandelen te koop moet aanbieden aan de medeaandeelhouders.

Toch kan het handig zijn om sommige afspraken juist in een aandeelhoudersovereenkomst neer te leggen. Afspraken in deze overeenkomst gelden tussen de aandeelhouders onderling. De overeenkomst is – in tegenstelling tot statuten – niet openbaar. Daarom kunnen in deze overeenkomst prima afspraken worden vastgelegd waarvan je niet wilt dat anderen dat ook weten, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop de prijs bij een exit wordt vastgesteld. De afspraken in zo’n overeenkomst worden helemaal van belang als aandeelhouders niet meer met elkaar door een deur kunnen. Dan is het moeilijk afspraken maken met elkaar en kan het fijn zijn om terug te kunnen vallen op eerder gemaakte afspraken.

Welke regelingen worden vaak in een aandeelhoudersovereenkomst opgenomen?

– Afspraken over wie wat doet binnen de vennootschap
– Afspraken over funding van de vennootschap
– Verplichte meeverkoop regelingen voor minderheidsaandeelhouders
– Beschermingsmaatregelen voor minderheidsaandeelhouders
– Formule voor bepaling van de prijs van de aandelen
– Concurrentie/relatiebeding
– Geschillenregeling: wat als aandeelhouders het niet met elkaar eens zijn.

Een aandeelhoudersovereenkomst is nooit hetzelfde, het hangt er maar vanaf wat de aandeelhouders willen regelen. Belangrijk is wel dat de een aandeelhoudersovereenkomst moet aansluiten op de statuten. Want wat geldt er nou als de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst elkaar tegenspreken? Ook als je de statuten later wijzigt, is het van belang om de status van de aandeelhoudersovereenkomst weer eens te herijken.

Een aandeelhoudersovereenkomst is een dynamisch document, net als de samenwerking tussen aandeelhouders. Eens in de zoveel tijd moet je het er weer eens bij pakken om te kijken of ie nog past. En met wie kan dat beter dan met Arnaud Wilod Versprille of Isabelle Cox? Topspecialisten die dromen van aandeelhoudersovereenkomsten. Zonder nachtmerries overigens. Zij helpen u graag verder.

Een vraag over

Aandeelhoudersovereenkomst: handig of papierwerk van juristen

Stel direct uw vraag.

Ondernemingsrecht

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat deze…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Misschien heeft u…..

Lees bericht verder

Familie- en Erfrecht

Testament

Testamentcheck Heeft u al een testament? Als u een afspraak met ons maakt bekijken wij in een half uur gratis voor u of uw huidige…..

Lees bericht verder

Ondernemingsrecht

Fusies en splitsingen, hoe zit dat nu precies?!

Of heeft u juist één BV met meerdere activiteiten die u wilt opdelen in twee verschillende BV’s? Dit kan door middel van een splitsing. De…..

Lees bericht verder