26 februari , 2019

2 minuten

Investeren in zonnepanelen en de notaris

De ontwikkelingen in de duurzaamheid sector volgen elkaar in snel tempo op.  Een gedegen projectvoorbereiding is de basis voor een geslaagd zonne-energie project. Maar een zonnepanelen project is complex. Er komt veel bij kijken, juridisch, fiscaal maar zeker ook op het financiele vlak. 

 Olenz notarissen heeft jaren praktijkervaring met de juridische problemen met energietransitie-  en duurzaamheids projecten. Hiervoor heeft Olenz Notarissen een aparte gespecialiseerde sectie duurzaam samengesteld.  Olenz notarissen heeft samen met KNB, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland en het Verbond van Verzekeraars een standaardakte ontwikkeld in samenwerking met nederlandse vereniging van banken, die de vele financiële knelpunten uit het verleden wegneemt. Vanuit deze samenwerking is de modelakte opstalrecht  voor duurzame energie en zonnepanelen op daken ontstaan.   In 2050 moeten gebouwen energie-neutraal zijn maar vaak bleven zonnepanelen projecten steken op financieel-administratieve rompslomp waardoor de partijen afhaakten. Met de modelakte opstalrecht zonnepanelen is er een groot gedeelte van de administratieve lasten voor de banken weggenomen en het realisatie traject aanzienlijk verkort.  Zo wordt het steeds eenvoudiger om een transactie voor zonnepanelen te realiseren. De zonnepanelen projecten zijn door deze akte sneller, eenvoudiger en goedkoper te realiseren. 

“Vanaf 2023 mogen kantoorgebouwen met een lagere energielabel dan C niet meer worden verhuurd”

Plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken kan een uitkomst bieden. 

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij een zonnepanelen project:

  • Bij  zonnepanelen op bedrijfsdaken moet een rangwisseling plaatsvinden tussen de bestaande hypotheek en het opstalrecht
  • Hoe zit het met de overdrachtsbelasting bij zonnepanelenprojecten?
  • Eigenaar van het gebouw en recht van opstal van zonnestroomsystemen.
  • Is de wet Huurkoop van toepassing ?
  • Energielabel voor bedrijfs- en kantoorgebouwen. 
  • SDE+-aanvraag. (Stimulering Duurzame Energieproductie)
  • Stel dat u met de buurt een verduurzaamproject wil starten en investeren in zonnepanelen maar de daken van uw woning zijn niet geschikt, wat dan? Een bedrijfsgebouw in de buurt kan geschikt zijn voor het project, dan kunt u besluiten te gaan samenwerken met de eigenaar van het gebouw maar dat moet natuurlijk wel goed worden vastgelegd.
  • Driehoeksverhouding: Bij een opstalrecht voor zonne-panelen projecten gaat het vaak om een overeenkomst tussen meerdere partijen, de ontwikkelaar/exploitant van de zonnepanelen, de eigenaar onroerend goed en de huurder, daarnaast zijn er natuurlijk nog de banken. 
Door de notariële akten voor opstalrecht zonnepanelen ontwikkeld in samenwerking met Olenz Notarissen bent U in goede handen. Of het nu een groot- of een kleinschalig project betreft, onze specialisten van de sectie duurzaam hebben een antwoord op al uw vragen. Hoe complex ze ook mogen lijken.

 Voor vragen kunt U contact opnemen met onze afdeling duurzaam.

Lees hier artikel over Modelakte opstalrecht zonnepanelen zoals geplaatst in Notariaat Magazine van februari 2019

Investeren in zonnepanelen en de notaris

Opstalrecht duurzaam: Een bijdrage aan verduurzaming

Opstalrechten op gebouwen vanwege zonnepanelen of warmtepompen worden in de basisregistratie van het Kadaster vaak ingeschreven als opstalrecht nutsvoorziening. Een omschrijving die in een later stadium voor misverstanden kan zorgen. Een werkgroep pleit voor de invoering van een opstalrecht duurzaam. ‘Je adresseert hiermee een maatschappelijk probleem.’

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Zonnepanelen op het dak van een ander

Zonnepanelen delen of ‘zonnedelen’ is een nieuw concept waarbij je zelf zonne-energie kunt opwekken, maar op een andere locatie.

Verduurzaming in de notariële praktijk

Verduurzaming in de notariële praktijk: het standaardmodel opstalakte zonnepaneleninstallatie

Een vraag over Investeren in zonnepanelen en de notaris?

Stel direct uw vraag.